Εκπαιδευτικό σεμινάριο
FIT – Facilitating Inclusive Trainings
5-10 Ιουνίου 2017, Molina, Ισπανία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+/τομέας Νεολαία σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία της Ισπανίας, ανακοινώνουν ότι στις 5-10 Ιουνίου 2017, θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Ισπανία, με τίτλο: “ FIT – Facilitating Inclusive Trainings ”.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν νέα εργαλεία και να αναπτύξουν ικανότητες πάνω στη διαχείριση και τη συνεργασία σε ένα περιβάλλον που θα τους διευκολύνει να ανταλλάξουν καλές πρακτικές κι εμπειρίες σε θέματα ένταξης.

Οι στόχοι του FIT είναι οι εξής:

Το εν λόγω σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτές, facilitators, εκπαιδευτικούς και συντονιστές και διαχειριστές προγραμμάτων που υλοποιούνται τόσο στο πλαίσιο της μη – τυπικής αλλά και της τυπικής μάθησης.

Για τη συμμετοχή στο σεμινάριο, η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus +/τομέας Νεολαία καλύπτει το 95% των μετακινήσεων, ενώ το κόστος διαμονής και διατροφής καλύπτεται από την Εθνική Υπηρεσία της Ισπανίας.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο, τη μεθοδολογία και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/fit-facilitating-inclusive-trainings.6395/

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους το αργότερο μέχρι τις 7 Απριλίου 2017.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2131314450, Νατάσα Δεδούση. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr.

Επισυναπτόμενα Αρχεία:

Μετάβαση στο περιεχόμενο