Εκπαιδευτικό Σεμινάριο
You(th) in the centre of Youth Exchanges
1-7 Απριλίου 2017 | Λευκωσία, Κύπρος

 

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία της Κύπρου και της Ιταλίας, ανακοινώνουν ότι στις 1-7 Απριλίου 2017, θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο στη Λευκωσία με τίτλο: “ You(th) in the centre of Youth Exchanges”.

Το σεμινάριο αυτό αποτελεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 6 ημερών στο οποίο θα συναντηθούν διοργανωτές Ανταλλαγές Νέων, επικεφαλής ομάδων νέων και νέοι/νέες με στόχο να διερευνήσουν αλλά και να ενισχύσουν τις ικανότητες αυτές οι οποίες είναι χρήσιμες στην κατανόηση της φιλοσοφίας των Ανταλλαγών Νέων ώστε οι νέοι να συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις διαδικασίες και όλα τα στάδια ενός τέτοιου σχεδίου.

Στο σεμινάριο αυτό θα δοθεί έμφαση στην ποιότητα τέτοιων Ανταλλαγών. Επίσης, θα παρασχεθεί χώρος στους συμμετέχοντες ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν συγκεκριμένες ιδέες για μελλοντικά σχέδια τα οποία θα βασιστούν σε ποιοτικές συνεργασίες, στοχεύοντας στην υποβολή αιτήσεων στις επόμενες καταληκτικές ημερομηνίες του Προγράμματος Erasmus + για τον τομέα της Νεολαίας.

Οι μαθησιακοί στόχοι του σεμιναρίου είναι οι εξής:

Το εν λόγω σεμινάριο απευθύνεται σε όσους δραστηριοποιούνται στον τομέα της Νεολαίας (youth workers), επικεφαλής ομάδων νέων, διαχειριστές σχεδίων και σε νέους και νέες άνω των 18 ετών. Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν λάβει μέρος στο παρελθόν σε τουλάχιστον 1 (ένα) σχέδιο Ανταλλαγής Νέων.

Για τη συμμετοχή στο σεμινάριο, η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus + για τη Νεολαία καλύπτει το 95% των μετακινήσεων, ενώ το κόστος διαμονής και διατροφής καλύπτεται από την Εθνική Υπηρεσία της Κύπρου.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο, τη μεθοδολογία και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/you-th-in-the-centre-of-youth-exchanges.6239/

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους το αργότερο μέχρι την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2017.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2131314450, κα Νατάσα Δεδούση. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr.

Μετάβαση στο περιεχόμενο