Σεμινάριο ATOQ NL- Advanced Training on Quality
16-21 Δεκεμβρίου 2016, Ολλανδία

 

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus + για τη Νεολαία, ανακοινώνει ότι στις 16-21 Δεκεμβρίου 2016 θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Ολλανδία με τίτλο: “ATOQ- Advanced Training on Quality”. Αρμόδιος φορέας για τη συγκεκριμένη διοργάνωση είναι η Εθνική Υπηρεσία της Ολλανδίας.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο ATOQ αποσκοπεί στην αύξηση της ποιότητας των Ανταλλαγών Νέων στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+. Με βάση την εμπειρία τους από την υλοποίηση προγραμμάτων Ανταλλαγών Νέων, οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα επικεντρωθούν και θα στοχεύσουν σε θέματα ποιότητας και στη βελτίωση των ικανοτήτων διαχείρισης, προκειμένου να αυξηθεί συνολικά η ποιότητα μελλοντικών Ανταλλαγών Νέων στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+/ Νεολαία.

Το εν λόγω σεμινάριο θα παρέχει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να:

  1. αξιολογήσουν την προηγούμενη εμπειρία τους σε διακρατικές ανταλλαγές νέων και τον αντίκτυπο των προγραμμάτων αυτών στους συμμετέχοντες, τις οργανώσεις και την ευρύτερη περιοχή
  2. βελτιώσουν την κατανόηση τους σε διάφορες πτυχές της ποιότητας των Ανταλλαγών Νέων, όπως: η ενεργός συμμετοχή των νέων, η συνεργασία με τους εταίρους, η διαπολιτισμική μάθηση, ο αντίκτυπος και τα αποτελέσματα των προγραμμάτων
  3. βελτιώσουν την ικανότητα διαχείρισης του σχεδίων με στόχο την καλύτερη οργάνωσή τους.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους εργάζονται με/για νέους (youth workers) και σε συνοδούς ομάδων νέων (youth leaders) οι οποίοι έχουν συμμετάσχει σε Ανταλλαγή Νέων.

Η γλώσσα εργασίας είναι η αγγλική.

Για τη συμμετοχή στο σεμινάριο, η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus + για τη Νεολαία καλύπτει το 95% των μετακινήσεων, ενώ το κόστος διαμονής και διατροφής καλύπτεται από την Εθνική Υπηρεσία της Ολλανδίας.

Αναλυτικές πληροφορίες για αυτό σεμινάριο και την αίτηση συμμετοχής θα βρείτε στον σύνδεσμο: http://trainings.salto-youth.net/5557. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Τετάρτη19 Οκτωβρίου 2016.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2131314450, κα Νατάσα Δεδούση. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο