Βρείτε εδώ το Παράρτημα του Οδηγού του Προγράμματος Erasmus+ 2016 σχετικά με τις τροποποιήσεις που αφορούν την περίοδο υποβολής των αιτήσεων R2/2016 για τον τομέα Νεολαία στην Ελλάδα.

Παράρτημα του Οδηγού Προγράμματος Erasmus+ 2016 – Περίοδος υποβολής αιτήσεων R2/2016 για τον τομέα Νεολαία στην Ελλάδα

Μετάβαση στο περιεχόμενο