Τα πρώτα δάνεια σε φοιτητές για να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο είναι πλέον διαθέσιμα μέσω της συμφωνίας χορήγησης δανείων για μεταπτυχιακές σπουδές στο πλαίσιο του Erasmus+.

Πρώτη χώρα η Ισπανία, όπου στις 11 Ιουνίου 2015 υπεγράφη η πρώτη συμφωνία χορήγησης δανείων για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό. Η συμφωνία, η οποία θα βρίσκεται υπό τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, υπεγράφη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ισπανικής τράπεζας MicroBank.

Η συμφωνία αυτή θα προσφέρει τη δυνατότητα σε φοιτητές από την Ισπανία να πραγματοποιήσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές σε μια από τις 33 Χώρες του Προγράμματος προσφέροντας τους οικονομική υποστήριξη. Το ίδιο ισχύει και για τους φοιτητές των 33 αυτών Χωρών οι οποίοι επιθυμούν να εκπονήσουν μεταπτυχιακές σπουδές στην Ισπανία.

Η πρωτοβουλία αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω του Προγράμματος Erasmus+ έχει προϋπολογισμό πάνω από 500 εκ. ευρώ και αναμένεται να παρέχει υποστήριξη σε 200.000 φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να σπουδάσουν στο εξωτερικό και να αποκτήσουν μεταπτυχιακό δίπλωμα.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επισκεφτείτε τον σύνδεσμο http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/masters-loans_en.htm

Βρείτε εδώ το επίσημο Press Release για την χορήγηση δανείων για μεταπτυχιακές σπουδές.

Μετάβαση στο περιεχόμενο