Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στην Κροατία
“APPETISER”, an introduction on how to use Erasmus + Youth in Action Programme for International Youth Work
24-28 Νοεμβρίου 2015

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus + για τη Νεολαία, ανακοινώνει ότι από 24 έως 28 Νοεμβρίου 2015 θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Κροατία με τίτλο “APPETISER – an introduction on how to use Erasmus + Youth in Action Programme for International Youth Work”.

Στόχος του σεμιναρίου είναι να αναπτυχθούν οι έννοιες της διεθνούς συνεργασίας, της μη τυπικής μάθησης και της διαπολιτισμικότητας, ώστε οι φορείς να αποκτήσουν εμπειρία στο Πρόγραμμα της Ε.Ε Erasmus + στον τομέα της Νεολαίας και να μπορέσουν να υλοποιήσουν δράσεις στο πλαίσιο του.
Στο εν λόγω σεμινάριο καλούνται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι φορέων, μέλη οργανώσεων νεολαίας, οι οποίοι έχουν ελάχιστη εμπειρία στο Πρόγραμμα της Ε.Ε. «Erasmus + στον τομέα της Νεολαίας».

Σημειώνεται ότι το σεμινάριο απευθύνεται μόνο σε εκπροσώπους/μέλη φορέων.

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής θα καλυφθούν από την Εθνική Υπηρεσία της Κροατίας στο 100% ενώ η μετακίνηση θα καλυφθεί στο 95% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+/ Youth.

Η γλώσσα εργασίας θα είναι τα αγγλικά.

Παρακαλούνται, όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο σεμινάριο αυτό, να βρουν περαιτέρω πληροφορίες και να υποβάλουν την αίτησή τους στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/appetiser-an-introduction-on-how-to-use-the-erasmus-youth-in-action-programme-for-international-youth-work.5021/ το αργότερο μέχρι την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2015.

Επισυνάπτονται πρακτικές πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 213 1314453- Κολοκύθα Μαρία. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: kolokytha.m@inedivim.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο