Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 2754/123/5.2.2015 Απόφασης ΔΣ ΙΝΕΔΙΒΙΜ, το Μητρώο Αξιολογητών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ 2014 – 2020 για τον τομέα Νεολαία επικαιροποιείται ως εξής:

Μετάβαση στο περιεχόμενο