Σε συνέχεια της υπ’αριθμ. 2450/111/14.11.2014 Απόφασης του Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. το Μητρώο Αξιολογητών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ 2014-2020 για τον τομέα «Νεολαία» διαμορφώνεται σύμφωνα με τον πίνακα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο