Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την συγκρότηση του Μητρώου Εκπαιδευτών στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία:

Μετάβαση στο περιεχόμενο