Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2014

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης/ Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Προγράμματος Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας, πρόκειται να διοργανώσει κατάρτιση με θέμα: “Ευρωπαϊκές Προτεραιότητες & Στρατηγική της ΕΕ για τη Νεολαία”, στο πλαίσιο του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας, τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2014 στις 10.30, στο ξενοδοχείο Amalia (Λεωφόρος Αμαλίας 10, Αθήνα).

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνει παρουσίαση του πλαισίου των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων για τη νεολαία καθώς και της Στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία που υιοθετεί μια διατομεακή προσέγγιση πολιτικής προς τα ζητήματα της νεολαίας και ενισχύει τη συνεργασία στον τομέα της χάραξης πολιτικής σε όλα τα επίπεδα. Οι συμμετέχοντες στη συνέχεια θα εργαστούν/καταρτιστούν στα προαναφερθέντα ζητήματα, με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης των νέων στην πληροφόρηση και της ενεργού συμμετοχής τους στην ανάπτυξη της ΕΕ.

Η κατάρτιση απευθύνεται σε νέους, φορείς νεολαίας και όσους εργάζονται με νέους σε όλη την Ελλάδα.

Για τη συμμετοχή στο σεμινάριο απαιτείται συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής  και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού πρόκειται να καλύψει τα έξοδα μετακίνησης των συμμετεχόντων εκτός Νομού Αττικής.

eurodesk

Μετάβαση στο περιεχόμενο