Ανακοίνωση σχετικά με τις αιτήσεις της περιόδου Round 1/2015 & Round 2/2015

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι αναφορικά με τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά την περίοδο αξιολόγησης Round 1/2015 με καταληκτική ημερομηνία την 4η Φεβρουαρίου 2015, η Εθνική Μονάδα Συντονισμού, δεν θα προχωρήσει άμεσα στην ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και κατά συνέπεια στην έκδοση της σχετικής Απόφασης Επιχορήγησης Δικαιούχων.

Αναφορικά με τις αιτήσεις που πρόκειται να υποβληθούν κατά την περίοδο αξιολόγησης Round 2/2015 με καταληκτική ημερομηνία την 30η Απριλίου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους, ωστόσο η Εθνική Μονάδα Συντονισμού δεν θα προχωρήσει άμεσα στη διαδικασία αξιολόγησης και στην έκδοση της σχετικής Απόφασης Επιχορήγησης Δικαιούχων.

Ο λόγος που δημιουργεί τις σχετικές καθυστερήσεις έγκειται στο γεγονός ότι η Εθνική Μονάδα Συντονισμού έχει τεθεί σε αναστολή χρηματοδότησης.

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και η Εθνική Μονάδα Συντονισμού καταβάλουν, από την πρώτη στιγμή που ανέκυψε το πρόβλημα, κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση του.