Παράταση προθεσμίας για το round 2 του 2020

Έως τις 07 Μάϊου 2020 κάνετε αίτηση για χρηματοδότηση στα προγράμματα Erasmus+ / Youth και European Solidarity Corps.

Για ποιον λόγο δίνεται παράταση

Η παράταση της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων οφείλεται στα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί σε όλη την Ευρώπη εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού.

Οι δράσεις που επηρεάζονται

Οι δράσεις του Erasmus+ / Youth που επηρεάζονται με αλλαγή στην καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι:

  • Key Action 1 Ανταλλαγές νέων και κινητικότητα των youth worker
  • Key Action 2 Στρατηγικές συμπράξεις για τη νεολαία
  • Key Action 3 Διαρθρωμένος διάλογος

Αρχική προθεσμία: 30.04
Προθεσμία μετά την παράταση: 07.05

Οι δράσεις του European Solidarity Corps που επηρεάζονται με αλλαγή στην καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι:

  • Εθελοντισμός
  • Πρακτική άσκηση και απασχόληση
  • Σχέδια Αλληλεγγύης

Αρχική προθεσμία: 30.04
Προθεσμία μετά την παράταση: 07.05

Προθεσμίες για τα round 2020

Ενημερωθείτε αναλυτικά για την προθεσμία υποβολής αιτήσεων όλων των round, όπως ισχύουν μετά την παράταση: