Βασική Δράση 3: Υποστήριξη για τη χάραξη πολιτικής και τη συνεργασία

Ενθαρρύνει τη συνεργασία και τον εκσυγχρονισμό στο πλαίσιο της πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο και συμβάλλει στην ανάπτυξη νέων πολιτικών και τον εκσυγχρονισμό στον τομέα της Νεολαίας.

Η δράση European Youth Together απευθύνεται σε οργανώσεις νεολαίας που θέλουν να δημιουργήσουν συμμαχίες πέρα από τα σύνορα της χώρας τους και να προσθέσουν ευρωπαϊκή διάσταση στις δραστηριότητές τους.

Η διαχείριση των εγκεκριμένων σχεδίων γίνεται από την EACEA και η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι στις 24 Ιουνίου 2021.

Μετάβαση στο περιεχόμενο