Υποστήριξη Μεταρρυθμίσεων Πολιτικής

Η επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», του Στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στην εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΚ2020) και της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Νεολαία αποτελούν τον κύριο στόχο των δραστηριοτήτων της Βασικής Δράσης 3 του Erasmus +.

Στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 3, για τον τομέα της νεολαίας, υποστηρίζονται ο:

  • Διαρθρωμένος Διάλογος: Συναντήσεις μεταξύ των νέων και των υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων στον τομέα της νεολαίας
Μετάβαση στο περιεχόμενο