Διακρατικές Πρωτοβουλίες Νέων

Οι Διακρατικές Πρωτοβουλίες Νέων αποτελούν δραστηριότητα των Στρατηγικών Συμπράξεων κι εντάσσονται στη Βασική Δράση 2 του Προγράμματος Erasmus+ και προωθούν την κοινωνική δέσμευση και το επιχειρηματικό πνεύμα, την ανάπτυξη της δημιουργικότητας των συμμετεχόντων και ενθαρρύνουν τη συζήτηση γύρω από τις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες στις οποίες βιώνουν.

Μπορεί να αφορούν σε:

 • Δημιουργία δικτύων από επιχειρήσεις κοιν. χαρακτήρα, οργανισμούς, σωματεία, ΜΚΟ
 • Δράσεις που ωφελούν τις τοπικές κοινωνίες (ευάλωτες ομάδες π.χ. μετανάστες, ηλικιωμένοι, μειονότητες κτλ.)
 • Καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις (εκθέσεις, μουσικές παραστάσεις κτλ.)

Μια Διακρατική Πρωτοβουλία νέων δημιουργείται, διαμορφώνεται και υλοποιείται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες· για τον λόγο αυτό αποτελεί μια σημαντική εμπειρία μη τυπικής μάθησης για όλους τους συμμετέχοντες.

Οι Διακρατικές Πρωτοβουλίες Νέων υλοποιούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, οργανώσεις αλλά και από άτυπες ομάδες νέων, απαιτείται η σύμπραξη τουλάχιστον δυο εταίρων από δυο διαφορετικές χώρες του Προγράμματος και μπορεί να έχει διάρκεια από έξι μήνες έως δυο χρόνια.

———————————————————————————–

Βήματα για την υποβολή αίτησης στο Erasmus+

 1. Δημιουργία ECAS
 2. Εγγραφή στο Participant Portal
 3. Συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης

Σημαντικά Έγγραφα για τη δημιουργία ECAS

 • Οδηγός εγγραφής URF
 • Φόρμα νομικής οντότητας (Legal Entity Form)
 • Δελτίο τραπεζικών στοιχείων (Financial Identification Form)

Σημαντικά Έγγραφα για την υποβολή αίτησης

 • Έντυπο της αίτησης για τη Βασική Δράση 2: Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών, για τον τομέα της νεολαίας
 • Έντυπο αίτησης για τη Βασική Δράση 2: Διατομεακές Στρατηγικές Συμπράξεις
 • To Πρότυπο Εξουσιοδότησης – Mandate Template
 • Χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων για τη Βασική Δράση 2
 • Τεχνικές Οδηγίες για τη συμπλήρωση ηλεκτρονικών αιτήσεων

Χρήσιμες πληροφορίες για τη συμπλήρωση της αίτησης

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, με τη μορφή e-forms. Για να συμπληρώσετε την αίτηση σας, θα πρέπει αρχικά να την αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει την τελευταία έκδοση Adobe Acrobat Reader (XI)

Πώς υπολογίζουμε τη χιλιομετρική απόσταση:

Για να υπολογίσετε τα έξοδα μετακίνησης του σχεδίου θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Distance Calculator της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πώς βρίσκουμε εταίρους για μια Διακρατική Πρωτοβουλία Νέων:

Για την εύρεση εταίρων μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του OTLAS

Μετάβαση στο περιεχόμενο