Κινητικότητα των Ατόμων που Δραστηριοποιούνται στον Τομέα της Νεολαίας

Τα σχέδια που υλοποιούνται μέσω αυτής της δραστηριότητας υποστηρίζουν την επαγγελματική ανάπτυξη των ατόμων που εργάζονται για νέους (youth workers).

Μια τέτοια δραστηριότητα μπορεί να έχει τις εξής μορφές:

 • Συμμετοχή των youth workers σε σεμινάρια, εκπαιδευτικές καταρτίσεις, σεμινάρια δημιουργίας επαφών κτλ.
 • Προσομοιώσεις / περιόδους παρακολούθησης εργασίας στο εξωτερικό σε κάποιο οργανισμό που ενεργοποιείται στον τομέα της νεολαίας.

Οι youth workers, ανεξαρτήτου ηλικίας, έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε μια τέτοια δραστηριότητα κινητικότητας για χρονικό διάστημα από 2 μέρες έως 12 μήνες. Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να βιώσουν τα άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας μια διαφορετική πραγματικότητα από αυτή που βιώνουν στην καθημερινή τους εργασία, αυξάνοντας τις επαγγελματικές, προσωπικές και διαπολιτισμικές τους δεξιότητες.

Βήματα για την υποβολή αίτησης στο Erasmus+

 1. Δημιουργία ECAS
 2. Εγγραφή στο Participant Portal
 3. Συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης

Σημαντικά Έγγραφα για τη δημιουργία ECAS

 • Οδηγός εγγραφής URF
 • Φόρμα νομικής οντότητας (Legal Entity Form)
 • Δελτίο τραπεζικών στοιχείων (Financial Identification Form)

Σημαντικά Έγγραφα για την υποβολή αίτησης

 • Το έντυπο της αίτησης για τη Βασική Δράση 1
 • To Πρότυπο Εξουσιοδότησης – Mandate Template
 • Χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων για τη Βασική Δράση 1
 • Τεχνικές Οδηγίες για τη συμπλήρωση ηλεκτρονικών αιτήσεων

Χρήσιμες πληροφορίες για τη συμπλήρωση της αίτησης

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, με τη μορφή e-forms. Για να συμπληρώσετε την αίτηση σας, θα πρέπει αρχικά να την αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει την τελευταία έκδοση Adobe Acrobat Reader (XI)

Πώς υπολογίζουμε τη χιλιομετρική απόσταση:

Για να υπολογίσετε τα έξοδα μετακίνησης του σχεδίου θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Distance Calculator της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πώς βρίσκουμε εταίρους για μια δραστηριότητα κινητικότητας :

Για την εύρεση εταίρων μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του OTLAS

Μετάβαση στο περιεχόμενο