Δραστηριότητες Εθελοντισμού

 Με την έναρξη εφαρμογής του Νέου Προγράμματος European Solidarity Corps/ Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης οι Δραστηριότητες Εθελοντισμού παύουν να αποτελούν Δράσεις του προγράμματος Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας και θα αποτελούν εφεξής δράσεις του νέου προγράμματος. Για περισσότερες πληροφορίες. τον οδηγό του νέου προγράμματος και σχετικές ανακοινώσεις στο σύνδεσμο.

Οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν τις Δραστηριότητες Εθελοντισμού, όπως αυτές χρηματοδοτούνταν από το Erasmus+/Νεολαία μέχρι και την προθεσμία υποβολής R2/2018.

Οι Δραστηριότητες Εθελοντισμού (πρώην European Voluntary Service) δίνει τη δυνατότητα σε νέους ηλικίας 17-30 ετών να παρέχουν, μέσω της προσωπικής τους δέσμευσης, υπηρεσία πλήρους απασχόλησης σε εθελοντική βάση, διάρκειας 2 έως και 12 μηνών σε κάποια άλλη χώρα εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ένα σχέδιο Δραστηριοτήτων Εθελοντισμού μπορεί να συμπεριλαμβάνει από 1 – 30 εθελοντές. Οι εθελοντές συνεισφέρουν στις καθημερινές δραστηριότητες των οργανώσεων, ασχολούμενοι σε τομείς όπως η παροχή πληροφόρησης σε νέους, το περιβάλλον, οι τέχνες και ο πολιτισμός, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία, η κοινωνική ένταξη, η διαπολιτισμική μάθηση, οι πολιτικές για τη νεολαία κτλ.

Κατά τη διάρκεια της Δραστηριοτήτων Εθελοντισμού, καλύπτονται στους εθελοντές τα εξής:

 • Έξοδα μετακίνησης (με πιθανή συνεισφορά του εθελοντή)
 • Έξοδα διαμονής
 • Έξοδα διατροφής
 • Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
 • Μηνιαίο επίδομα εθελοντή
 • Γλωσσική υποστήριξη
 • Συμμετοχή σε σεμινάρια κατάρτισης και αξιολόγησης δραστηριότητας
 • Με τη λήξη της εθελοντικής υπηρεσίας, παρέχεται στον νέο το πιστοποιητικό Youthpass

Πώς μπορείτε να γίνετε εθελοντές στις Δραστηριότητες Εθελοντισμού:

 • Έρχεστε σε επαφή με έναν πιστοποιημένο φορέα αποστολής εθελοντών στην Ελλάδα
 • Τον ενημερώνετε σχετικά με το αντικείμενο πάνω στο οποίο θέλετε να απασχοληθείτε
 • Ξεκινάτε, πάντα σε συνεργασία και συνεννόηση με τον φορέα αποστολής, την επικοινωνία με τον φορέα φιλοξενίας που θα σας υποδεχτεί
 • Σημειώνεται πως τόσο η αίτηση όσο και η διοικητική και οικονομική διαχείρισή της γίνεται από τον φορέα συντονισμού
 • Πιστοποιημένοι φορείς Δραστηριοτήτων Εθελοντισμού
 • Οδηγός εγγραφής εθελοντών στην ασφάλιση AXA

Βήματα για τη συμμετοχή οργανώσεων στις Δραστηριότητες Εθελοντισμού:

 1. Δημιουργία ECAS
 2. Εγγραφή στο Participant Portal
 3. Συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης πιστοποίησης

Σημαντικά Έγγραφα για τη δημιουργία ECAS

Σημαντικά Έγγραφα για την υποβολή αίτησης

 • Το έντυπο της αίτησης για τη Βασική Δράση 1
 • To Πρότυπο Εξουσιοδότησης – Mandate Template
 • Χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων για τη Βασική Δράση 1
 • Τεχνικές Οδηγίες για τη συμπλήρωση ηλεκτρονικών αιτήσεων

Χρήσιμες πληροφορίες για τη συμπλήρωση της αίτησης

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, με τη μορφή e-forms. Για να συμπληρώσετε την αίτηση σας, θα πρέπει αρχικά να την αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει την τελευταία έκδοση Adobe Acrobat Reader (XI)

Πώς υπολογίζουμε τη χιλιομετρική απόσταση:
Για να υπολογίσετε τα έξοδα μετακίνησης του σχεδίου θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Distance Calculator της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Μετάβαση στο περιεχόμενο