Όροι Δημοσιότητας

Λογότυπο του Προγράμματος

Οι δικαιούχοι θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να χρησιμοποιούν το έμβλημα της ΕΕ (τη σημαία της Ε.Ε.) και το πλήρες όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κάθε προωθητικό υλικό και ενέργεια.

Η προτεινόμενη επιλογή για τη δημόσια χρηματοδότηση της ΕΕ μέσω του Προγράμματος Erasmus+ είναι η αναγραφή της πρότασης « Με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης» δίπλα στο έμβλημα της Ε.Ε.

Η επίσημη ονομασία του Προγράμματος “Erasmus+” θα είναι αμετάφραστη.

Οδηγίες για τους δικαιούχους σχετικά με τη χρήση του εμβλήματος της Ε.Ε. στο πλαίσιο των Προγραμμάτων της Ε.Ε. διατίθενται στον ακόλουθο ιστότοπο: http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/use-emblem_en.pdf

Πλατφόρμα αποτελεσμάτων των σχεδίων Erasmus+

Βασική Δράση 1 & Βασική Δράση 3

Οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα για να αναρτήσουν τα αποτελέσματα των σχεδίων τους, ακολουθώντας τις Οδηγίες που τους παρέχει η πλατφόρμα. (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/)

Βασική Δράση 2

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα για να αναρτήσουν τα αποτελέσματα και τα παραδοτέα των σχεδίων τους, ακολουθώντας τις Οδηγίες που τους παρέχει η πλατφόρμα. (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/).

Η καταχώρηση των αποτελεσμάτων και των παραδοτέων των σχεδίων στην πλατφόρμα πριν την υποβολή του τελικού απολογισμού συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκρισή του.

Οδηγοί

Οδηγός προβολής και επικοινωνίας για τους δικαιούχους (EL)


Οδηγός προβολής και επικοινωνίας για τους δικαιούχους (EN)


Erasmus+ Project Results Platform-Οδηγίες για τους δικαιούχους

Λογότυποι


Οδηγός για την χρήση του λογότυπου της Ε.Ε.


Οδηγός για την χρήση του λογότυπου Erasmus+.


Λογότυπο Προγράμματος Erasmus+ (μπλε χρώμα)


Λογότυπο Προγράμματος Erasmus+ (λευκό χρώμα)


Λογότυπο Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης


Λογότυπο Δικτύου Eurodesk

Μετάβαση στο περιεχόμενο