Ανακοινώσεις

Πίνακας με κανόνες για την κατανομή του προϋπολογισμού έτους 2024 για τις Διαπιστεύσεις Erasmusστο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία.

Πίνακας με κανόνες για την κατανομή του προϋπολογισμού έτους 2024 για τις Διαπιστεύσεις Erasmus στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία. Κατά το

Περισσότερα

Erasmus+ Project Results Platform

Erasmus+ Project Results Platform Το Erasmus+  είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο μέσα από τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, και της Νεολαίας

Περισσότερα

Πίνακας με κανόνες για την κατανομή του προϋπολογισμού έτους 2023 για τις Διαπιστεύσεις Erasmus στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία.

Κατά το στάδιο κατανομής του προϋπολογισμού δεν υπάρχει ποιοτική αξιολόγηση. Όλες οι επιλέξιμες αιτήσεις χρηματοδότησης θα λάβουν επιχορήγηση. Το εγκεκριμένο ποσό επιχορήγησης θα εξαρτηθεί από

Περισσότερα

Πίνακας με κανόνες για την κατανομή του προϋπολογισμού έτους 2023 για τις Διαπιστεύσεις Erasmus στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία.

Κατά το στάδιο κατανομής του προϋπολογισμού δεν υπάρχει ποιοτική αξιολόγηση. Όλες οι επιλέξιμες αιτήσεις χρηματοδότησης θα λάβουν επιχορήγηση. Το εγκεκριμένο ποσό επιχορήγησης θα εξαρτηθεί από

Περισσότερα

Πίνακας με κανόνες για την κατανομή του προϋπολογισμού έτους 2023 για τις Διαπιστεύσεις Erasmus στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία.
Κατά το στάδιο κατανομής του προϋπολογισμού δεν υπάρχει ποιοτική αξιολόγηση. Όλες οι επιλέξιμες αιτήσεις χρηματοδότησης θα λάβουν επιχορήγηση. Το εγκεκριμένο ποσό επιχορήγησης θα εξαρτηθεί από μία σειρά από δεδομένα:

Σύνολο Διαθέσιμου προϋπολογισμού Τουλάχιστον 1.157.339,40€ Ο προϋπολογισμός επιμερίζεται στα ισχύοντα κριτήρια κατανομής με τον ακόλουθο τρόπο:Ελάχιστα ποσά επιχορήγησης Τουλάχιστον 221.000,00€Qualitative performance and policy priorities and

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο