Καλές Πρακτικές

RiVeR – Raise Your Voice to Youth Extreme Behaviours

Το σχέδιο “RiVeR – Raise Your Voice to Youth Extreme Behaviours” εντάσσεται στη Βασική Δράση 1 του προγράμματος Erasmus+ / Youth και αφορά δραστηριότητα εκπαίδευσης εργαζομένων στον τομέα της Νεολαίας (youth workers).

Περισσότερα

P.O.E.T.R.Y. – Power Of European Talented Romantic Youth

Το παρόν σχέδιο ΚΑ1 “P.O.E.T.R.Y. – Power Of European Talented Romantic Youth” ανήκει στη Βασική Δράση 1 και περιλάμβανε μια Ανταλλαγή Νέων στους Νέους Πόρους Πιερίας τον Αύγουστο του 2021 και αποτέλεσε επιτυχημένη συνέχεια του σχεδίου αλληλεγγύης «Είμαστε ΟΛΟΙ ποιητές» .

Περισσότερα

GO Alive

Το σχέδιο είναι μια διακρατική πρωτοβουλία νέων που ανήκει στη Βασική Δράση 2 του προγράμματος Erasmus+ / Youth με διάρκεια 2,5 έτη και στόχο την αυτοενδυνάμωση των νέων με λιγότερες ευκαιρίες από τη Σιάτιστα, το Rio Tindo και το San Cesario di Lecce, χρησιμοποιώντας εργαλεία ανάπτυξης ενσυνειδητότητας (mindfulness), ηγετικών δεξιοτήτων (leadership) και οικοδόμησης της κοινότητας (community building) προκειμένου να ανακαλύψουν τον αληθινό εαυτό τους και τον ρόλο τους μέσα σε αυτή.

Περισσότερα

Aeiphoria

Το σχέδιο “Aeiphoria” εντάσσεται στη Βασική Δράση 1 του προγράμματος Erasmus+ / Youth και συγκεκριμένα στη δράση «Κινητικότητα για εργαζόμενους στον τομέα της Νεολαίας».

Περισσότερα

Our EUROPE

Το σχέδιο “Our EUROPE” ανήκει στη Βασική Δράση 1 και συγκεκριμένα στην επιμέρους δράση «Ανταλλαγές νέων».

Περισσότερα

Living Together

Το σχέδιο “Living Together” εντάσσεται στη Βασική Δράση 1 του προγράμματος Erasmus+ / Youth και είναι η πρώτη ανταλλαγή νέων σε όλη την Ευρώπη που φιλοξενήθηκε για πρώτη φορά μέσα σε δομή ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων στην περιοχή των Ιωαννίνων.

Περισσότερα

Οδηγός με καλές πρακτικές

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ δημιούργησε έναν οδηγό με καλές πρακτικές για τα παροράματα Erasmus + / Youth και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.  Διαβάστε τον οδηγό.

Περισσότερα

Tech Youth: Always Connected

Το Tech Youth: Always Connected είναι δράση στο πλαίσιο της Key Action 105. Πραγματοποιήθηκε στη Σύρο με διάρκεια 8 ημέρες. Συμμετείχαν 25 νέοι από Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Σλοβακία και Εσθονία. Επιδίωξη της δραστηριότητας ήταν οι νέοι να γνωρίσουν τις νέες τεχνολογίες και το πώς με τη σωστή χρήση τους μπορούν να ωφεληθούν περιοχές μακριά από τα αστικά κέντρα.

Περισσότερα