Ανακοινώσεις

Σημαντική Ενημέρωση από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ για τα προγράμματα Erasmus+/Youth και European Solidarity Corps

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (I.NE.ΔI.BI.M) διοργανώνει καμπάνια επικοινωνίας στο πλαίσιο του εορτασμού των 35 χρόνων του προγράμματος Erasmus+ και του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας.

Περισσότερα

Αποτελέσματα αξιολόγησης Βασική Δράση ΚΑ1 για το Round 1 / 2022

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση των αιτήσεων για τη Βασική Δράση ΚΑ1 στο Round 1 / 2022 για το πρόγραμμα Erasmus+ / Youth. Οι αιτήσεις για χρηματοδότηση στη Βασική Δράση ΚΑ1 του Erasmus+ / Youth συνολικά ήταν 198.

Περισσότερα

Παράταση υποβολής στοιχείων δαπανών των ετών 2015-2020 – δήλωση στοιχείων δαπανών έτους 2021 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων (άρθρο 83 του ν. 4727/2020)

Διαβάστε αναλυτικά την ενημέρωση με θέμα «Παράταση υποβολής στοιχείων δαπανών των ετών 2015-2020 – δήλωση στοιχείων δαπανών έτους 2021 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων (άρθρο 83 του ν. 4727/2020)» εγκύκλιο του Τμήματος Ανοικτής και Διακυβέρνησης…

Περισσότερα

Διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση Βασική Δράση 2

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού ΙΝΕΔΙΒΙΜ για το πρόγραμμα Erasmus+ / Youth διοργανώνει διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση για τη Βασική Δράση 2. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της περιόδου υποβολής αιτήσεων 2022 για το Erasmus+ 2021-2027.

Περισσότερα

Κατανομή προϋπολογισμού για αιτήσεις που υποβάλλονται από διαπιστευμένους οργανισμούς (KA151-YOU)

Πίνακας με κανόνες για την κατανομή του προϋπολογισμού έτους 2022 για τις Διαπιστεύσεις Erasmus στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία

Κατά το στάδιο κατανομής του προϋπολογισμού δεν υπάρχει ποιοτική αξιολόγηση. Όλες οι επιλέξιμες αιτήσεις χρηματοδότησης θα λάβουν επιχορήγηση. Το εγκεκριμένο ποσό επιχορήγησης θα εξαρτηθεί από μία σειρά από δεδομένα:

Περισσότερα

Παράταση υποβολής στοιχείων δαπανών των ετών 2015 – 2020 – δήλωση στοιχείων δαπανών έτους 2021 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων (άρθρο 83 του ν. 4727/2020)

Παράταση υποβολής στοιχείων δαπανών των ετών 2015 – 2020 – δήλωση στοιχείων δαπανών έτους 2021 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων (άρθρο 83 του ν. 4727/2020).

Περισσότερα

Αποτελέσματα αξιολόγησης Βασική Δράση KA1 για το Round 2 / 2021

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση των αιτήσεων για τη Βασική Δράση ΚΑ1 στο Round 2 / 2021 για το πρόγραμμα Erasmus+ / Youth. Οι αιτήσεις για χρηματοδότηση στη Βασική Δράση ΚΑ1 του Erasmus+ / Youth συνολικά ήταν 130.

Περισσότερα

Erasmus+: σχεδόν 3,9 δισ. ευρώ το 2022 για την κινητικότητα και τη συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού

Erasmus+: σχεδόν 3,9 δισ. ευρώ το 2022 για την κινητικότητα και τη συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού

Περισσότερα