Αποτελέσματα αξιολόγησης round 3 / 2020 Erasmus+ / Youth

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση των αιτήσεων στο round 3 / 2020 για το πρόγραμμα Erasmus+ / Youth. Οι αιτήσεις που δέχτηκε η Εθνική Μονάδα Συντονισμού για χρηματοδότηση στο Erasmus+ / Youth συνολικά ήταν 253.

Κατανομή αποτελεσμάτων

Από τις 253 αιτήσεις που έγιναν στο round 2 / 2020 προέκυψαν:

  • 34 εγκεκριμένες
  • 206 αναπληρωματικές
  • 8 απορριφθείσες
  • 5 άκυρες

 

Οι εγκεκριμένες αιτήσεις κατανέμονται:

  • 29 στην ΚΑ 105 Ανταλλαγές νέων και κινητικότητα youth worker.
  • 3 στην ΚΑ 205 Στρατηγικές συμπράξεις για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών.
  • 2 στην ΚΑ 347 Διαρθρωμένος διάλογος.

Ενημερωθείτε για τις εγκεκριμένες, αναπληρωματικές, απορριφθείσες και άκυρες αιτήσεις.