Αποτελέσματα αξιολόγησης Διαπίστευσης Erasmus


Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση των αιτήσεων για τη Διαπίστευση Erasmus για το πρόγραμμα Erasmus+ / Youth. Οι αιτήσεις για Διαπίστευση Erasmus συνολικά ήταν 27.
Από τις 27 αιτήσεις που έγιναν για τη Διαπίστευση Erasmus προέκυψαν:

6 εγκεκριμένες
20 απορριφθείσες
1 άκυρη

Ενημερωθείτε για τις:

Εγκεκριμένες αιτήσεις ΚΑ 150
Απορριφθείσες αιτήσεις ΚΑ 150
Άκυρη αίτηση ΚΑ 150

Μετάβαση στο περιεχόμενο