Αποτελέσματα αξιολόγησης Βασικής Δράσης ΚΑ1 Round 2 & 3 / 2023


Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση των αιτήσεων για τη Βασική Δράση ΚΑ1 Round 2 & 3 / 2023 για το πρόγραμμα Erasmus+ / Youth & Sport. Οι αιτήσεις για χρηματοδότηση στη Βασική Δράση ΚΑ1 του Erasmus+ / Youth & Sport συνολικά ήταν 194.
Από τις 194 αιτήσεις που έγιναν για τη Βασική Δράση ΚΑ1 στο Round 2 & 3/ 2023 προέκυψαν:

59 εγκεκριμένες
124 αναπληρωματικές
3 απορριφθείσες
8 άκυρες

Οι εγκεκριμένες αιτήσεις κατανέμονται ως εξής:

Ενημερωθείτε για τις:

Εγκεκριμένες ΚΑ152-153
Εγκεκριμένες ΚΑ154
Εγκεκριμένες ΚΑ182

Εγκεκριμένες ΚΑ155

Αναπληρωματικές ΚΑ152-153
Αναπληρωματικές ΚΑ154


Απορριφθείσες ΚΑ182

Απορριφθείσες ΚΑ155

Άκυρες ΚΑ152-153
Άκυρες ΚΑ154

Μετάβαση στο περιεχόμενο