Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για το 2024

Προθεσμίες Υποβολής Προτάσεων για τις Αποκεντρωμένες Δράσεις:

Βασική Δράση 1

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων

Περίοδος έναρξης υλοποίησης

Διαπιστεύσεις Erasmus στον τομέα της Νεολαίας

01.10 2024

 

Κινητικότητα για διαπιστευμένους οργανισμούς Erasmus στον τομέα της Νεολαίας

20.02.2024

 

01.06.2024

Κινητικότητα των ατόμων στον τομέα της Νεολαίας

20.02.2024

01.10.2024

01.06.2024-31.12.2024

01.01.2025-31.05.2025

Δράση ένταξης DiscoverEU

20.02.2024

01.07.2024-31.03.2025

Κινητικότητα του προσωπικού στον τομέα του Αθλητισμού

20.02.2024

01.06.2024-31.12.2024

Βασική Δράση 2

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων

Περίοδος έναρξης υλοποίησης

Συμπράξεις Συνεργασίας στον τομέα της Νεολαίας, εκτός από εκείνες που υποβάλλονται από ευρωπαϊκές ΜΚΟ

05.03.2024

01.10.2024

01.09.2024-31.12.2024

01.01.2025-31.08.2025

Συμπράξεις μικρής κλίμακας στον τομέα της Νεολαίας

 

05.03.2024

01.10.2024

01.09.2024-31.12.2024

01.01.2025-31.08.2025

 

Βασική Δράση 1

Οι αιτήσεις για τη δράση «Εικονικές ανταλλαγές στον τομέα της Νεολαίας» υποβάλλονται στις 25.04.2024 στον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA).

 

Βασική Δράση 2

Οι αιτήσεις για τη δράση «Συμπράξεις Συνεργασίας στον τομέα του Αθλητισμού», υποβάλλονται στις 05.03.2024 στον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA).

Οι αιτήσεις για τη δράση «Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της Νεολαίας» υποβάλλονται στις 06.03.2024 στον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA).

Οι αιτήσεις για τη δράση «Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα του Αθλητισμού» υποβάλλονται στις 05.03.2024 στον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA).

 

Οι αιτήσεις για τη δράση «Ευρωπαϊκές αθλητικές διοργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» υποβάλλονται στις 05.03.2024 στον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA).

 

Βασική Δράση 3

Οι αιτήσεις για τη δράση «Ευρωπαϊκή Νεολαία Μαζί» υποβάλλονται στις 07.03.2024 στον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA).

Μετάβαση στο περιεχόμενο