Συμμετοχή στην εκδήλωση με τίτλο: «Εθελοντισμός: Ενίσχυση της Κοινωνίας και Οφέλη για τον Εθελοντή»

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού ΙΝΕΔΙΒΙΜ υπεύθυνη για την υλοποίηση των προγραμμάτων Erasmus+ / Youth & Sport και European Solidarity Corps συμμετείχε στην υβριδική εκδήλωση με τίτλο: «Εθελοντισμός: Ενίσχυση της Κοινωνίας και Οφέλη για τον Εθελοντή», που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2023, στο πλαίσιο των δράσεων του ESN και του 13ου Συνέδριου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (South Eastern European Platform).

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τα Europe Direct Αττικής – Δίκτυο Πράξη, Europe Direct Ηπείρου και Europe Direct Πελοποννήσου και πραγματοποιήθηκε στο τμήμα Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Χαϊδάρι.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης εκπρόσωποι της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού ΙΝΕΔΙΒΙΜ για τα προγράμματα Erasmus+ / Youth και European Solidarity Corps παρουσίασαν τις βασικές δράσεις των Προγραμμάτων και τις ευκαιρίες που προσφέρονται μέσα από τη συμμετοχή τους σε αυτά. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες της εκδήλωσης ήταν νέοι, φοιτητές, καθηγητές του Πανεπιστημίου, εκπρόσωποι οργανισμών και κέντρων νέων και συμμετέχοντες από την Βουλγαρία, Γεωργία, Βοσνία, Κύπρο, Μολδαβία, Βόρεια Μακεδονία, Ρουμανία και Τουρκία.

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην εκδήλωση επικεντρώθηκαν στον εθελοντισμό, στις δράσεις των προγραμμάτων Erasmus+ και European Solidarity Corps, στην παρουσίαση καλών πρακτικών από κέντρα νέων και οργανωμένων εθελοντικών ομάδων, στα προγράμματα ανταλλαγής νέων, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τη συνοχή, την αλληλεγγύη, τη δημοκρατία, την ευρωπαϊκή ταυτότητα και την ενεργό συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, εθελοντές παρουσίασαν και μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους μέσα από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα European Solidarity Corps.

Μετάβαση στο περιεχόμενο