Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση των αιτήσεων για τη Βασική Δράση ΚΑ1 Round 1 / 2023 για το πρόγραμμα Erasmus+ / Youth & Sport. Οι αιτήσεις για χρηματοδότηση στη Βασική Δράση ΚΑ1 του Erasmus+ / Youth & Sport συνολικά ήταν 247.
Από τις 247 αιτήσεις που έγιναν για τη Βασική Δράση ΚΑ1 στο Round 1 / 2023 προέκυψαν:

68 εγκεκριμένες
173 αναπληρωματικές
2 απορριφθείσες
4 άκυρες

Οι εγκεκριμένες αιτήσεις κατανέμονται ως εξής:

Ενημερωθείτε για τις:

Εγκεκριμένες ΚΑ151
Εγκεκριμένες ΚΑ152-153
Εγκεκριμένες ΚΑ154
Εγκεκριμένες ΚΑ155
Εγκεκριμένες ΚΑ182

Αναπληρωματικές ΚΑ151
Αναπληρωματικές ΚΑ152-153
Αναπληρωματικές ΚΑ154
Αναπληρωματικές ΚΑ155
Αναπληρωματικές ΚΑ182

Απορριφθείσες ΚΑ151
Απορριφθείσες ΚΑ152-153
Απορριφθείσες ΚΑ154
Απορριφθείσες ΚΑ155
Απορριφθείσες ΚΑ182

Άκυρες ΚΑ151
Άκυρες ΚΑ152-153
Άκυρες ΚΑ154
Άκυρες ΚΑ155
Άκυρες ΚΑ182

Μετάβαση στο περιεχόμενο