Τίτλος σχεδίου: GEM – Gender Equality in Media 
Όνομα φορέα: United Societies of Balkans

Το σχέδιο “GEM – Gender Equality in Media” υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ / Youth και συγκεκριμένα ανήκει στη Βασική Δράση 1 «Ανταλλαγές Νέων».

Ποιοι συμμετείχαν

O συνολικός αριθμός συμμετεχόντων ήταν 39, προερχόμενοι από επτά διαφορετικές χώρες (Σλοβακία, Ρουμανία, Πορτογαλία, Κροατία, Ιταλία, Πολωνία και Ελλάδα). Κάποιοι από αυτούς ήταν άτομα με λιγότερες ευκαιρίες, τα οποία αντιμετωπίζουν κοινωνικά ή οικονομικά εμπόδια, ή γεωγραφικά εμπόδια προσβασιμότητας.

Περιεχόμενο και στόχοι σχεδίου

Η ιδέα του σχεδίου προέκυψε από την ανάγκη, να ανοίξει μια γόνιμη συζήτηση μεταξύ των νέων σχετικά με το θέμα της αποτύπωσης του φύλου και του gender gap στη βιομηχανία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, προκειμένου να προβληματιστούν σχετικά με τις συνέπειες αυτής στην καθημερινότητά τους και στην κοινωνία. Το 2015 το παγκόσμιο έργο παρακολούθησης των μέσων ενημέρωσης “GLOBAL MEDIA MONITORING PROJECT” έδειξε ότι μετά από 20 χρόνια έρευνας, στη βιομηχανία των μέσων μαζικής ενημέρωσης εξακολουθούν να επικρατούν οι άντρες, ενώ ταυτόχρονα ο σεξισμός και το χάσμα των φύλων στα μέσα ενημέρωσης παραμένουν άλυτα ζητήματα.
Μέσω αυτής της ανταλλαγής νέων υποστηρίξαμε τους νέους να αναλογιστούν τις ευρωπαϊκές πολιτικές και αξίες ώστε να αντιμετωπίσουν την πρόκληση της ανισότητας των φύλων στις χώρες τους αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι στόχοι του σχεδίου ήταν:

• Προώθηση της ισότητας των φύλων μεταξύ των νέων.
• Να αποτρέψει τη χρήση των μέσων ενημέρωσης ως εργαλείο για τη διαιώνιση επικίνδυνων συμπεριφορών, όπως η ρητορική μίσους και η παρενόχληση στον κυβερνοχώρο μεταξύ των νέων.
• Να ενθαρρύνει τους νέους να χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα για την προώθηση της ισότητας και της κοινωνικής ένταξης.
• Να ενθαρρύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων για κοινά προβλήματα και ανάγκες ανάμεσα στις συμμετέχουσες χώρες.
• Να κατανοήσουν οι νέοι πώς οι εικόνες και η γλώσσα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης μπορούν να βλάψουν μια ομάδα ανθρώπων.
• Να κατανοήσουν πώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης επηρεάζουν τη συμπεριφορά και τη γνώμη της κοινωνίας απέναντι σε μια ομάδα ανθρώπων.
• Να κατανοήσουν πώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης επηρεάζουν την αντίληψη των νέων για τις δυνατότητές τους και επηρεάζουν την απόφασή τους.
• Να αυξηθούν οι δεξιότητες των νέων στην ομαδική εργασία, την επικοινωνία και την επίλυση προβλημάτων σε μια ξένη γλώσσα.

Αντίκτυπος σχεδίου

Αυτό το σχέδιο οργανώθηκε και εφαρμόστηκε, για να δώσει στους συμμετέχοντες γνώσεις και εργαλεία για να κατανοήσουν τον αντίκτυπο των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην αντίληψή τους για το φύλο και την προώθηση αρνητικών στερεοτύπων σχετικών με το φύλο στην κοινωνία. Το σχέδιο διέδωσε τον αντίκτυπό του σε διαφορετικές ομάδες-στόχους: συμμετέχοντες, οργανισμούς/εταίρους του σχεδίου, τοπική και διεθνής κοινότητα νέων σε κάθε χώρα-εταίρο. 
Ο αντίκτυπος ήταν η αύξηση των δεξιοτήτων και της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα ζητήματα φύλου στα μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με θέματα για όλες τις ομάδες-στόχους. Η ανταλλαγή νέων “GEM” παρείχε μια μεγάλη ευκαιρία στους νέους να ανοίξουν μια συζήτηση σχετικά με αυτό το θέμα και να μοιραστούν απόψεις και πληροφορίες με άτομα από διαφορετικoύς πολιτισμούς και χώρες. Με αυτόν τον τρόπο, οι συμμετέχοντες αντιλήφθηκαν περισσότερο την ύπαρξη αυτού του ζητήματος σε όλες τις χώρες, και άρχισαν να σκέφτονται και να εργάζονται από κοινού για μια κοινή λύση για την προώθηση της ισότητας των φύλων και τη διασφάλιση της διάδοσης μιας χωρίς αποκλεισμούς και με ισότητα κοινότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ταυτόχρονα, η ανταλλαγή ήταν αφορμή για τους συμμετέχοντες και άλλους νέους να ενημερωθούν για τις ευκαιρίες που προσφέρουν τα προγράμματα Erasmus+ /Υouth και European Solidarity Corps, και ενθαρρύνθηκαν να συμμετάσχουν σε παρόμοια σχέδια στο μέλλον.

Μετάβαση στο περιεχόμενο