Προθεσμίες Υποβολής Προτάσεων για τις Αποκεντρωμένες Δράσεις:

Βασική Δράση 1Ημερομηνία υποβολής αιτήσεωνΠερίοδος έναρξης υλοποίησης
Διαπίστευση Erasmus στον τομέα της Νεολαίας19.10.2023
Κινητικότητα για διαπιστευμένους οργανισμούς Erasmus στον τομέα της Νεολαίας23.02.202301.06.2023
Κινητικότητα των ατόμων στον τομέα της Νεολαίας23.02.2023 
04.10.2023
01.06.2023-31.12.2023 01.01.2024-31.05.2024
Δράση ένταξης DiscoverEU23.02.2023
04.10.2023
01.03.2024-31.08.2024
Κινητικότητα για προσωπικό στον τομέα του Αθλητισμού23.02.2023
04.10.2023
01.06.2023-31.12.2023
01.01.2024-31.05.2024
Βασική Δράση 2Ημερομηνία υποβολής αιτήσεωνΠερίοδος έναρξης υλοποίησης
Συμπράξεις Συνεργασίας στον τομέα της Νεολαίας, εκτός από εκείνες που υποβάλλονται από ευρωπαϊκές ΜΚΟ22.03.2023 04.10.202301.09.2023-31.12.2023 01.01.2024-31.08.2024
Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας στον τομέα της Νεολαίας22.03.2023 04.10.202301.09.2023-31.12.2023 01.01.2024-31.08.2024

 Βασική Δράση 1

Οι αιτήσεις για τη δράση «Εικονικές ανταλλαγές στον τομέα της Νεολαίας» υποβάλλονται στις 26.04.2023 στον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA).

 Βασική Δράση 2

Οι αιτήσεις για τη δράση «Συμπράξεις Συνεργασίας στον τομέα του Αθλητισμού», υποβάλλονται στις 22.03.2023 στον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA).

Οι αιτήσεις για τη δράση «Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας στον τομέα του Αθλητισμού», υποβάλλονται στις 22.03.2023 στον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA).

Οι αιτήσεις για τη δράση «Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της Νεολαίας» υποβάλλονται στις 08.03.2023 στον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA).

Οι αιτήσεις για τη δράση «Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα του Αθλητισμού» υποβάλλονται στις 22.03.2023 στον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA).

Οι αιτήσεις για τη δράση «Ευρωπαϊκές αθλητικές διοργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» υποβάλλονται στις 22.03.2023 στον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA).

Βασική Δράση 3

Οι αιτήσεις για τη δράση «Ευρωπαϊκή Νεολαία Μαζί» υποβάλλονται στις 09.03.2022 στον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA).

Μετάβαση στο περιεχόμενο