Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας, η Εθνική Μονάδα Συντονισμού ΙΝΕΔΙΒΙΜ για τα προγράμματα Erasmus+ / Youth, European Solidarity Corps και το Δίκτυο Eurodesk διοργανώνει εκδήλωση με θέμα τις προτεραιότητες των Προγραμμάτων, στην οποία θα περιλαμβάνονται θεματικά workshops. Τα workshops θα είναι συνολικά τέσσερα, θα υλοποιηθούν σε παράλληλο χρόνο και το κάθε ένα θα αφορά σε μια προτεραιότητα των Προγραμμάτων.

Σκοπός της εκδήλωσης

Η εκδήλωση διοργανώνεται με σκοπό οι ενδιαφερόμενοι να γνωρίσουν τις προτεραιότητες των Προγραμμάτων και να μάθουν για τις ευκαιρίες που έχουν από τη συμμετοχή τους σε αυτά. Οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν, να ανταλλάξουν απόψεις και να εμπνευστούν από σχέδια που έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο των προγραμμάτων Erasmus+ / Youth και European Solidarity Corps.

Τα workshops που θα πραγματοποιηθούν είναι τα παρακάτω:

1ο workshop, «Ψηφιακός Μετασχηματισμός: disABILITY AWAREness: Tech-It VR.»
2ο workshop, «Ένταξη και Πολυμορφία: Είμαι νέος και νέα με λιγότερες ευκαιρίες. Πώς μπορώ να συμμετέχω στα προγράμματα Erasmus+ / Youth και European Solidarity Corps.»
3ο workshop, «Περιβάλλον και Καταπολέμηση της Κλιματικής Αλλαγής: Τα βρώσιμα δάση ως εργαλείο για την αλληλεγγύη και τη βιωσιμότητα.»
4ο workshop, «Συμμετοχή στον δημοκρατικό βίο: Διέξοδοι στις σύγχρονες δημοκρατικές προκλήσεις στη βάση της ενεργού συμμετοχής και της συμπερίληψης.»

Πού και Πότε πραγματοποιείται

Η εκδήλωση πραγματοποιείται δια ζώσης στις 14 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00-14:00 στην Αθήνα.

Πώς παίρνετε μέρος

Εάν θέλετε να συμμετέχετε, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής έως την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Θα ενημερωθείτε για τη συμμετοχή σας ή μη με σχετικό email.

Μετάβαση στο περιεχόμενο