Τίτλος σχεδίου: RiVeR – Raise Your Voice to Youth Extreme Behaviours
Όνομα φορέα: Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας και Συνοχής – Fifty-Fifty

Το σχέδιο “RiVeR – Raise Your Voice to Youth Extreme Behaviours” εντάσσεται στη Βασική Δράση 1 του προγράμματος Erasmus+ / Youth και αφορά δραστηριότητα εκπαίδευσης εργαζομένων στον τομέα της Νεολαίας (youth workers). Υλοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από 27 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου 2022, με τη συμμετοχή 20 youth workers οι οποίοι για μία εβδομάδα αντάλλαξαν απόψεις και πρακτικές σχετικά με την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης των νέων και την αντιμετώπιση των ακραίων συμπεριφορών των νέων.

Ποιοι συμμετείχαν

Στο σχέδιο “RiVeR” συμμετείχαν 20 εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας (youth workers) από την Ελλάδα, την Τουρκία, τη Ρουμανία, την Τσεχία και την Ολλανδία, οι οποίοι επικεντρώθηκαν στις συνέπειες της ριζοσπαστικοποίησης των νέων, και εργάστηκαν ομαδικά και αντάλλαξαν απόψεις και πρακτικές σχετικά με την ενίσχυση και ενδυνάμωση των δικών τους δεξιοτήτων και κατά επέκταση των νέων με τους οποίους έρχονται σε επαφή.

Περιεχόμενο και στόχοι σχεδίου

Το σχέδιο “RiVeR” σχεδιάστηκε με σκοπό να επικεντρωθεί στην πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης των νέων και των ακραίων συμπεριφορών τους, καθώς ως ομάδα, αρκετές φορές είναι ευάλωτη σε αρνητικές επιρροές, και ταυτόχρονα να παρέχει ενίσχυση της κριτικής σκέψης, της αντικειμενικότητας, της αποτελεσματικής επικοινωνίας, της κατανόησης του εαυτού μας και του «άλλου» και των λοιπών πολιτισμών, αλλά και των ψυχολογικών επιπτώσεων των πράξεων μας στους συνανθρώπους μας. Ο τρόπος για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, είναι η ενδυνάμωση των youth workers με απαραίτητες γνώσεις, μεθοδολογίες και πρακτικές για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους, τόσο σε ψυχοκοινωνικό όσο και σε εργασιακό επίπεδο.

Το πρώτο μέρος του σχεδίου επικεντρώθηκε στην έναρξη του επιθυμητού αντίκτυπου στους συμμετέχοντες και ήταν αφιερωμένο στην παροχή των απαραίτητων πληροφοριών, ώστε να κατανοήσουν τη σημασία και το φάσμα του φαινομένου της ριζοσπαστικοποίησης των νέων και των ακραίων συμπεριφορών στην Ευρώπη. Στο δεύτερο μέρος υλοποιήθηκαν πιο πρακτικές δραστηριότητες, όπου οι συμμετέχοντες εξοικειώθηκαν με εργαλεία μη τυπικής μάθησης, όπως PhotoVoice, Kahoot!, Theatre of the Oppressed, αποτελεσματική ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, ενίσχυση κριτικής σκέψης, τεχνικές αναγνώρισης ψευδών ειδήσεων κ.λπ. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εξασκήσουν τα εργαλεία αυτά σε ομαδικές δραστηριότητες υπό την καθοδήγηση του εκπαιδευτή.
Αντίκτυπος σχεδίου

Ένα από τα πιο σημαντικά αποτελέσματα του “RiVeR” ήταν να επιτύχουμε βελτίωση στους τομείς της κριτικής σκέψης, των επικοινωνιακών δεξιοτήτων, της αντικειμενικής αντίληψης, της αυξημένης αυτοπεποίθησης, του τρόπου που οι νέοι αντιλαμβάνονται τον «άλλο», κατανοώντας ταυτόχρονα τις πολιτισμικές διαφορές ως μέσα πολυπολιτισμικότητας στην κοινωνία, αλλά και τις ψυχολογικές επιπτώσεις στη νεολαία από τις ακραίες συμπεριφορές και τους εμπνευστές της ριζοσπαστικοποίησης.
Οι συμμετέχοντες έλαβαν πληροφορίες και νέες γνώσεις για το ζήτημα της ριζοσπαστικοποίησης των νέων, ενώ ταυτόχρονα διδάχτηκαν και εφάρμοσαν εργαλεία και πρακτικές για την ενίσχυση των δικών τους δεξιοτήτων στον τρόπο πρόληψης και αντιμετώπισης ακραίων συμπεριφορών. Αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την θέση των προσφύγων και μεταναστών στην ευρωπαϊκή κοινωνία, τις ευρωπαϊκές πολιτικές και την αναγκαιότητα για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, με σκεπτόμενους νέους που διαθέτουν αναπτυγμένη κριτική σκέψη και ενσυναίσθηση.
Μέσα από τη συμμετοχή τους στο σχέδιο, οι youth workers είναι σε θέση να εφαρμόζουν πλέον αυτές τις μεθόδους στην εργασία τους με τους νέους, τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εν κατακλείδι, οι συμμετέχοντες βελτίωσαν της επαγγελματικές και προσωπικές τους δεξιότητες, βελτίωσαν τις δεξιότητες επικοινωνίας τους με τους νέους, αντάλλαξαν καλές πρακτικές και ήρθαν σε επαφή με καινούργια εργαλεία, απέκτησαν αυξημένες πολιτιστικές γνώσεις, και είναι σε θέση να προωθήσουν την ανοχή και τον σεβασμό μεταξύ των ατόμων που απαρτίζουν την κοινωνία μας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο