Τίτλος σχεδίου: Social Media Abuse 2.0
Φορέας υλοποίησης: Delta Youth MKO

Το σχέδιο ανήκει στη Βασική Δράση 1 και συγκεκριμένα στην επιμέρους δράση «Ανταλλαγές νέων». Οι στόχοι του σχεδίου για τους συμμετέχοντες ήταν να αυξήσουν την εμπιστοσύνη τους, τις δεξιότητες ομαδικής εργασίας, τη διαχείριση του σχεδίου, τη συνεργασία, τη διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση, την ενσυναίσθηση, και γνώση των καταχρηστικών πρακτικών στα κοινωνικά δίκτυα στην Ευρώπη.

Ποιοι συμμετείχαν

Στο σχέδιο συμμετείχαν 35 άτομα από 5 χώρες, Ελλάδα, Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Πορτογαλία και Τουρκία.

Περιεχόμενο και στόχοι σχεδίου

Με την υλοποίηση του σχεδίου αυτού επιδιώξαμε οι συμμετέχοντες να αυξήσουν την ενεργό συμμετοχή τους στα κοινά σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Στο πλαίσιο του σχεδίου αποκτήθηκαν τεχνικές ικανότητες, με τις οποίες δημιουργήθηκε ένα βίντεο με στόχο την προώθηση και συζήτηση της συμμετοχής των πολιτών, του ακτιβισμού ως δημοκρατικής πρακτικής και της πρόληψης του εθισμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέσω του σχεδίου και του βίντεο οι συμμετέχοντες έμαθαν πώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να τους κακοποιήσουν.
Στο σχέδιο αυτό χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικές μεθόδους μη τυπικής μάθησης, οι οποίες ενίσχυσαν την κατανόηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τον εθισμό, αλλά και στους ηθικούς και φιλοσοφικούς τομείς με διαπολιτισμικό διάλογο και αλληλεγγύη.
Οι οργανισμοί αύξησαν την οργανωτική τους ικανότητα. Ο κάθε συμμετέχων οργανισμός έμαθε καλύτερα από τον άλλο μέσω της διαδικασίας, πιο συγκεκριμένα έμαθε περισσότερα στην επικοινωνία, στην κατασκευή ιστοσελίδων και τη συντήρηση τους.
Οι στόχοι του σχεδίου ήταν:
– Η έννοια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του εθισμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
– Λόγοι εθισμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
– Επιπτώσεις του εθισμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε νέους και εφήβους
– Αποτελέσματα του εθισμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
– Ορολογία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
– Ορθή χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
– Κοινωνική απομόνωση
Ο φορέας Delta Youth MKO είχε στόχο να προετοιμάσει και να ενημερώσει τους νέους για τη σωστή χρήση της τεχνολογίας, που αρχίζει να ελέγχει τη ζωή μας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Αντίκτυπος σχεδίου

Ο σημαντικότερος αντίκτυπος του σχεδίου ήταν ότι παρακινήσει τους νέους να λάβουν δράση στις κοινότητές τους και να κάνουν μια διαφημιστική καμπάνια όσον αφορά τα κοινωνικά δίκτυα. Ο επιθυμητός αντίκτυπος της δημιουργίας της διαφημιστικής εκστρατείας ενάντια στον εθισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τον ακτιβισμό ήταν παρόμοιος σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η διαφορά έγκειται στις μεθόδους. Ο επιθυμητός αντίκτυπος στους συμμετέχοντες συζητιόταν συχνά κατά τη διάρκεια του σχεδίου, με μεγάλη έμφαση στην πρόθεση να μάθουν ο ένας από τον άλλον. Αυτό επηρέασε τους συμμετέχοντες μεμονωμένα, καθώς συλλογίστηκαν νέα πράγματα και επέκτειναν την κοσμοθεωρία τους περισσότερο. Αυτοί οι νέοι λοιπόν, σχημάτισαν το δικό τους διεθνές δίκτυο, στο οποίο έδειξαν ότι ακόμα και με διαφορετικό πολιτιστικό υπόβαθρο, με διαφορετική γλώσσα, και τόσες άλλες διαφορές, η φιλία και η συνεργασία είναι δυνατή.
Για τους οργανισμούς-εταίρους, στόχος ήταν να ενισχύουν τις οργανώσεις τους και αναπτύξουν τη διοικητική τους ικανότητα. Η συνεργασία με άλλους οργανισμούς δημιουργεί πάντα την ευκαιρία για την απόκτηση νέων γνώσεων και μεθόδων εργασίας.
Για την αιτούσα ομάδα, η οποία είχε ρόλο συντονιστή ο αντίκτυπος ήταν μεγαλύτερος. Είχε μεγάλη επίδραση σε αυτήν την ομάδα, γιατί έμαθαν πολλά από τη συνεργασία με έμπειρους συνεργάτες και ανθρώπους. Η εκδήλωση ήταν ανοιχτή σε όλους τους νέους που ενδιαφέρονταν να συμπεριληφθούν σε διαφημιστική καμπάνια ενάντια στην κακοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Υπήρξε συζήτηση για διεθνή /τοπικά κινήματα ακτιβισμού και πώς μπορεί να διευκολυνθεί ο διαδικτυακός ακτιβισμός.

Μετάβαση στο περιεχόμενο