Τίτλος σχεδίου: GO Alive
Φορέας υλοποίησης: Έλληνες Οδυσσείς

Το σχέδιο είναι μια διακρατική πρωτοβουλία νέων που ανήκει στη Βασική Δράση 2 του προγράμματος Erasmus+ / Youth με διάρκεια 2,5 έτη και στόχο την αυτοενδυνάμωση των νέων με λιγότερες ευκαιρίες από τη Σιάτιστα, το Rio Tindo και το San Cesario di Lecce, χρησιμοποιώντας εργαλεία ανάπτυξης ενσυνειδητότητας (mindfulness), ηγετικών δεξιοτήτων (leadership) και οικοδόμησης της κοινότητας (community building) προκειμένου να ανακαλύψουν τον αληθινό εαυτό τους και τον ρόλο τους μέσα σε αυτή. Τη διακρατική πρωτοβουλία νέων “GO Alive” εμπνεύστηκαν και ξεκίνησαν οι νέοι των 3 εταίρων: Greek Odysseuses (Ελλάδα), Pista Magica (Πορτογαλία) και VulcanicaMente (Ιταλία).

Ποιοι συμμετείχαν
Μεταξύ των συμμετεχόντων του σχεδίου ήταν 6 νέοι που συμμετείχαν στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων καθώς και στην 1η διακρατική συνάντηση του σχεδίου στην Ελλάδα, εκ των οποίων 2 εργάζονται για κάθε έναν από τους οργανισμούς των Pista Magica και VulcanicaMente και 2 αποτελούν βασικά μέλη της άτυπης ομάδας των Ελλήνων Οδυσσέων. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες (initiates) επιλέχθηκαν πολύ προσεκτικά προκειμένου να εκμεταλλευτούν το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της διαδικασίας εκπαίδευσης και μάθησης, ώστε να εφαρμόσουν αυτά τα μαθησιακά αποτελέσματα στο youth work του οργανισμού τους ως εθελοντές, καθώς και στις προσωπικές και επαγγελματικές τους εμπειρίες. Όλοι οι συμμετέχοντες στις διεθνείς συναντήσεις συμμετείχαν πλήρως στην οργάνωση και διαχείριση των τοπικών δραστηριοτήτων που οργάνωσε κάθε εταίρος κατά την περίοδο του σχεδίου.

H ομάδα στόχος του σχεδίου ήταν οι νέοι των περιοχών μας που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 21-28, καθώς η επιστήμη της ανθρωπολογίας υποστηρίζει πως τα κύτταρα του σώματος αντικαθιστούν τον εαυτό τους σε μεγάλο βαθμό κάθε 7 χρόνια, αλλά και από πνευματική και ψυχολογική σκοπιά, η ζωή μας χωρίζεται σε κύκλους των 7 ετών. Εστιάσαμε, λοιπόν, σε νέους που διαβαίνουν τον 4ο κύκλο «Ωριμότητα» (21-28 χρονών), έχοντας ήδη ολοκληρώσει τον 3ο κύκλο «Ταυτότητα» (14-21 χρονών) και πριν περάσουν τον 5ο κύκλο «Αναζήτηση του Εσωτερικού Εαυτού» (28-35 χρονών). Σε αυτήν την ηλικία εκτός από τα τρέχοντα διλήμματα που σχετίζονται με την είσοδο στην ενήλικο ζωή και τις ανεπίλυτες αναπτυξιακές κρίσεις, πολλοί νιώθουμε την ανάγκη να φύγουμε από την οικογένειά μας, να πάρουμε τις δικές μας αποφάσεις και να ζήσουμε τη δική μας ζωή και συχνά πρέπει να αντιμετωπίσουμε καθημερινά προβλήματα που αφορούν την ανεξάρτητη διαβίωση, την οικοδόμηση σημαντικών διαπροσωπικών σχέσεων και τη σύγκρουση των επιθυμιών, των ιδεών και των προσδοκιών μας με την πραγματικότητα, την αγορά εργασίας και τις οικονομικές μας υποχρεώσεις. Οι περισσότεροι από τους εμπλεκόμενους νέους ανήκαν σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, ιδιαιτέρως NEETs και νέοι με λιγότερες ευκαιρίες λόγω οικονομικών και γεωγραφικών καταστάσεων, από τη Σιάτιστα, το San Cesario di Lecce και το Rio Tindo.

Περιεχόμενο και στόχοι σχεδίου

Κατά τη διάρκεια του σχεδίου χρησιμοποιήσαμε τη δομή 3 κύριων πυλώνων, οι οποίοι περιλαμβάνουν τους ακόλουθους στόχους του σχεδίου:

• Ενσυνειδητότητα και αυτοανάπτυξη (Σεπτέμβριος 2018 – Φεβρουάριος 2019):

1/. 15 νέοι Initiates, 5 από κάθε χώρα, παρακινήθηκαν στο να βρουν τον σκοπό της ζωής τους και να αυτοπροσδιοριστούν ενσυνείδητα
2/. εμπλέξαμε ενεργά επιπλέον 20 νέους από κάθε μια από τις 3 τοπικές κοινότητες, οι οποίοι εξοικειώθηκαν με την έννοια της ενσυνειδητότητας

• Ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων (Μάρτιος 2019 – Αύγουστος 2019):

3/. οι 15 Initiates προσδιόρισαν τις ανάγκες τους, όπως και τις δεξιότητες που χρειάζονταν για να γίνουν ηγέτες και πρότυπα ρόλων στην κοινότητα τους
4/. εκπαιδεύτηκαν χρησιμοποιώντας τη μη τυπική εκπαίδευση και τη μάθηση από ομοτίμους (peer learning) αποκτώντας ηγετικές, οργανωτικές και επιχειρηματικές δεξιότητες
5/. εφάρμοσαν τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει στην τοπική τους κοινότητα

• Οικοδόμηση της κοινότητας (Σεπτέμβριος 2020 – Φεβρουάριος 2021):

6/. δημιουργήθηκαν ενσυνείδητες κοινότητες σε κάθε χώρα του σχεδίου
7/. υπήρξε ανταλλαγή καλών πρακτικών και εμπειριών, προωθώντας παράλληλα το πρόγραμμα Erasmus+ και τις διακρατικές πρωτοβουλίες νέων
8/. δημιουργήσαμε μια μη κερδοσκοπική οργάνωση στη Σιάτιστα, με την ονομασία “GO Alive” που υποστηρίζει αυτές τις κοινότητες και τους νέους της περιοχής προωθώντας την προσωπική ανάπτυξη και την ενσυνείδηση.

Αντίκτυπος σχεδίου

Τα αποτελέσματα και τα επιτεύγματα της πρωτοβουλίας μας “GO Alive” μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

-Ενδυνάμωση περισσότερων από 18 νέων (initiates) κατά τη διάρκεια των κινητικότητας στις 3 χώρες εταίρους μέσω τεχνικών ενσυνειδητότητας. Συνολικά, 15 νέοι συμμετείχαν στην κινητικότητα στην Ιταλία με θέμα την ενσυνειδητότητα (mindfulness), ενώ άλλοι 3 συμμετείχαν στο blended mobility που ακολούθησε. Μετά τη μικτή κινητικότητα στην Ιταλία, περισσότεροι από 50 νέοι από κάθε τοπική κοινότητα συμμετείχαν στις δραστηριότητες διάδοσης που εφάρμοσε κάθε οργανισμός-εταίρος.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση των συμμετεχόντων του σχεδίου, πάνω από το 90% από αυτούς δήλωσαν ότι πλέον απολαμβάνουν κάθε στιγμή της καθημερινότητάς τους καθώς και εφαρμόζουν τις αρχές του mindfulness στη ζωή τους και σχεδόν όλοι δήλωσαν ότι αναλαμβάνουν περισσότερες πρωτοβουλίες στην προσωπική τους ζωή και στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Σε αυτό το βίντεο είναι οι τελικές μαρτυρίες μερικών initiates του “GO Alive” https://goalive.eu/1896/. Ο αυτοστοχασμός είναι απαραίτητος στην πορεία αυτοανάπτυξης. Γι’ αυτό δημιουργήσαμε ένα ερωτηματολόγιο που απαντήθηκε στην αρχή και στο τέλος υλοποίησης του σχεδίου, για να παρακολουθήσουμε την πρόοδο των συμμετεχόντων που εμπλέκονται σε αυτό. Στην ερώτηση «Πώς αισθάνεσαι για την καθημερινή σου ζωή;» υπήρξε αύξηση 50% των συμμετεχόντων που απάντησαν «Είμαι 100% ικανοποιημένος για τη ζωή μου», μετά τους 30 μήνες του σχεδίου. Σχετικά με τα κύρια εμπόδια στην προσωπική ανάπτυξη των συμμετεχόντων, περισσότεροι άνθρωποι απάντησαν ότι δεν έχουν κανένα εμπόδιο. Στην αρχή του σχεδίου, οι 15 συμμετέχοντες ταξινόμησαν τα συναισθήματά τους για το μέλλον στο 4,1/5. Μετά από 30 μήνες συμμετοχής στο σχέδιο, ο αριθμός αυτός αυξήθηκε στο 4,46/5. Στην ερώτηση “Από το 1 έως το 5 πώς ταξινομείτε το επίπεδο βεβαιότητάς σας για το τι θέλετε για το μέλλον σας;” το αποτέλεσμα ανέβηκε από το 3,8 στο 4,23. Υπήρξε αύξηση 35% στις γνώσεις των συμμετεχόντων για την «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» και 19% αύξηση για την «Ηγεσία». Τώρα, περισσότεροι συμμετέχοντες θεωρούν ότι έχουν τις δεξιότητες και τα εργαλεία που χρειάζονται για να αλλάξουν την κοινότητά τους και να γίνουν ηγέτες σε αυτήν. Στην αρχή του σχεδίου, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων απάντησε ότι «μπορώ να προσδιορίσω τα προβλήματα της κοινότητας μου και νιώθω ότι μπορώ να τα λύσω», ενώ στο τέλος οι ίδιοι άνθρωποι απάντησαν «μπορώ να εντοπίσω τα προβλήματα της κοινότητάς μου και έχω ήδη υλοποιήσει δραστηριότητες για την επίλυσή τους». Αρχικά, οι μισοί από τους συμμετέχοντες απάντησαν ότι «συμμετέχω σχεδόν κάθε μήνα σε τακτική βάση στη δημόσια ζωή της τοπικής μου κοινωνίας», ενώ τελικά ο αριθμός αυτός αυξήθηκε κατά 50%. Οι συμμετέχοντες πιστεύουν ότι η συμμετοχή τους στη δημόσια ζωή συμβάλλει περισσότερο σε μια καλύτερη τοπική κοινωνία. Οι πιο σημαντικές δεξιότητες που έχουν αναπτύξει είναι η ηγεσία, η αυτοεκτίμηση, η οικοδόμηση κοινότητας, η παρουσίαση και η γλωσσική επικοινωνία. Υπήρξε επίσης μια αύξηση στη γνώση σχετικά με το Erasmus+ και τις ευρωπαϊκές ευκαιρίες, και οι συμμετέχοντες συμμετέχουν πλέον τακτικά σε τέτοιου είδους σχέδια. Με βάση αυτό το ερωτηματολόγιο, που συμπληρώθηκε στην αρχή και στο τέλος της διακρατικής πρωτοβουλίας νέων “GO Alive”, μπορούμε να πούμε ότι αυτό το σχέδιο είχε πραγματικά εντυπωσιακό αντίκτυπο στους συμμετέχοντες και εκπλήρωσε τους στόχους του.

– Όλοι οι initiates εκπαιδεύτηκαν και υποστηρίχθηκαν για να γίνουν ικανοί ηγέτες και πρότυπα. Επίσης, εξοικειώθηκαν με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και τη διαχείριση του εθελοντισμού προκειμένου να ηγηθούν στις τοπικές τους κοινωνίες και να εμπνεύσουν τους άλλους. Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία και τη βάση να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν δραστηριότητες και διαδικτυακές εκστρατείες που βασίστηκαν στις αξίες του σχεδίου.

– Συμβάλαμε στην περαιτέρω οικοδόμηση των τοπικών μας κοινοτήτων με βάση ένα πιο «ζωντανό» και “mindful” μοντέλο (alive & mindful Communities), στο οποίο οι νέοι συμμετέχουν πιο ενεργά, εκφράζονται ελεύθερα και λαμβάνουν υποστήριξη για να υλοποιήσουν τις ιδέες τους, να συναντήσουν ανάγκες και τις επιθυμίες τους. Για παράδειγμα, ακρογωνιαίος λίθος προς αυτό το επίτευγμα ήταν η συνάντηση μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών και της νεολαίας της Σιάτιστας, όπου η ομάδα μας διευκόλυνε μια εκπαίδευση για τη ενσυνείδητη ηγεσία, βασισμένη στις αρχές της μη τυπικής μάθησης.

– Δημιουργήσαμε ένα δίκτυο αλληλοϋποστήριξης μεταξύ ομάδων νέων των 3 χωρών, μέσα στο οποίο αντιμετωπίζουμε πιο αποτελεσματικά τις καθημερινές προκλήσεις (δηλαδή την πανδημία, την κοινωνική αποστασιοποίηση, το αλκοόλ και τα ναρκωτικά, την κακοποίηση, τον σεξουαλικό αποπροσανατολισμό, τη βία, την εγκατάλειψη του σχολείου ή του πανεπιστημίου και την αύξηση των νέων NEET). Μέσω των ομάδων μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποστηρίξαμε ο ένας τον άλλον, καθώς και τους συμμετέχοντες στις τοπικές εκδηλώσεις μας, σε προσωπικές και κοινωνικές προκλήσεις, σε όλους αυτούς τους 30 μήνες του σχεδίου. Επίσης, αναπτύξαμε περαιτέρω συνεργασίες, τόσο με τους οργανισμούς-εταίρους, όσο και με τους νέους που ασχολούνται, για μελλοντικά σχέδια.

– Δημιουργήσαμε 3 μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς: έναν στην Ελλάδα από τους Έλληνες συμμετέχοντες, έναν στη Σουηδία και έναν στην Ιταλία από 2 συμμετέχοντες από τον εταίρο VulcanicaMente, προκειμένου να υποστηρίξουμε τις πρωτοβουλίες και τις δραστηριότητες στις τοπικές κοινωνίες που έχουν ενεργοποιηθεί. Η ΑΜΚΕ GO Alive στην Ελλάδα («European Initiative for Youth Empowerment, Mindfulness and Wellbeing» – https://goalive.eu/go-alive-ngo/) είναι ένα από τα κύρια αποτελέσματα του σχεδίου. Εδρεύει στην πόλη της Σιάτιστας (Κοζάνη), όπου λείπουν τέτοιες πρωτοβουλίες, με στόχο την προώθηση της ενσυνειδητότητας, της ανάπτυξης δεξιοτήτων, της ευημερίας και της μη τυπικής μάθησης στους νέους και στην ευρύτερη κοινότητα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο