Τίτλος σχεδίου: Aeiphoria
Φορέας υλοποίησης: Ελπιδοχώρι / Hopeland

Το σχέδιο “Aeiphoria” εντάσσεται στη Βασική Δράση 1 του προγράμματος Erasmus+ / Youth και συγκεκριμένα στη δράση «Κινητικότητα για εργαζόμενους στον τομέα της Νεολαίας». Πραγματοποιήθηκε από τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 έως τις 9 Οκτωβρίου στο Μαλαντρένι, Στέρνα Αργολίδας με στόχο να ενδυναμώσει τους εργαζόμενους στον τομέα της Νεολαίας και να τους δώσει όλες τις δεξιότητες, για να κάνουν τα σχέδια τους πιο βιώσιμα.

Ποιοι συμμετείχαν
Συμμετείχαν 32 νέοι και youth workers από 9 χώρες, Ιταλία, Βουλγαρία, Ισπανία, Λετονία, Ρουμανία, Ελλάδα, Λιθουανία, Τσεχία και Πορτογαλία.

Περιεχόμενο και στόχοι σχεδίου
Η ονομασία του σχεδίου “Aeiphoria” προέρχεται από την ελληνική λέξη αειφορία που σημαίνει βιωσιμότητα. Στόχος του σχεδίου ήταν να δώσει στους youth workers και στους νέους τις δεξιότητες και την υποστήριξη, ώστε να ευαισθητοποιηθούν για τη βιωσιμότητα, να μπορούν βοηθήσουν άλλους να γίνουν πιο βιώσιμοι, να τους δώσει τον χώρο να κάνουν τα σχέδια τους πιο βιώσιμα και να δημιουργήσουν πρωτοβουλίες εντός και εκτός του προγράμματος για την προώθηση της βιωσιμότητας.

Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι αυτού του σχεδίου ήταν οι παρακάτω:

•32 youth workers να κατανοήσουν τις πολλαπλές πτυχές της βιωσιμότητας
•να υποστηρίξει τους youth workers να κάνουν τα σχέδια τους πιο βιώσιμα (συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών πτυχών) και να μπορούν να υποστηρίξουν νέους να κάνουν το ίδιο
•οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν τις προκλήσεις της αειφορίας
•οι συμμετέχοντες να βοηθήσουν συνανθρώπους τους να δημιουργήσουν βιώσιμα σχέδια (μια πρωτοβουλία που αντιμετωπίζει ένα ζήτημα όπως τα σκουπίδια, η ατμοσφαιρική ρύπανση, η κλιματική αλλαγή) μεγάλα ή μικρά.

Αντίκτυπος σχεδίου

Το έργο είχε θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων των συμμετεχόντων σχετικά με τη βιωσιμότητα, τη διαχείριση του σχεδίου και την καθημερινότητά τους μέσω πιθανών μελλοντικών ευκαιριών και ενδυνάμωσης.
Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες δεν έχουν σταματήσει να μιλούν για τη βιωσιμότητα και την κλιματική αλλαγή μετά την υλοποίηση του σχεδίου, όπως μοιράστηκαν μαζί μας και ζητούν από τους συνανθρώπους τους να κάνουν βιώσιμες αλλαγές στη ζωή τους.
Ένας από τους συμμετέχοντες έκανε τα πρώτα βήματα για να γίνει εκπαιδευτής, ένας έχει ήδη δημιουργήσει τη δική του ΜΚΟ και κάποιοι άλλοι συνεχίζουν να ενσωματώνουν τις γνώσεις τους στη δουλειά τους για νέους. 6 από αυτούς ξεκίνησαν τα υλοποιούν δικά τους σχέδια τους και 4 από αυτούς σκέφτονται να ξεκινήσουν.
Οι συμμετέχοντες άρχισαν να ζουν με πιο βιώσιμο τρόπο μετά το σχέδιο. Τουλάχιστον 20 από αυτούς μοιράστηκαν μαζί μας, ότι άρχισαν να μειώνουν το κρέας, να ανακυκλώνουν περισσότερο, να μηδενίζουν τα απόβλητα και να είναι πιο βιώσιμοι με τα ταξίδια τους που για τους εργαζόμενους στο τομέα της νεολαίας είναι πραγματικά δύσκολο κομμάτι.
Τα ενδιαφερόμενα μέρη κέρδισαν αναγνώριση και ενίσχυσαν τη διεθνή και ευρωπαϊκή παρουσία τους μέσω του σχεδίου.
Γενικότερα, το σχέδιο είχε πολλά οφέλη σε όλους τους εμπλεκόμενους, αλλά το σημαντικότερο ήταν ότι βοήθησε στην ενδυνάμωση και δημιούργησε νέους και youth workers πιο συνειδητούς και έτοιμους να δεχτούν την αλλαγή.

Μετάβαση στο περιεχόμενο