Τίτλος σχεδίου: Our EUROPE
Φορέας υλοποίησης: Delta Youth MKO

Το σχέδιο “Our EUROPE” ανήκει στη Βασική Δράση 1 και συγκεκριμένα στην επιμέρους δράση «Ανταλλαγές νέων». Το σχέδιο είχε στόχο την ενίσχυση του προβληματισμού και της κριτικής σκέψης σχετικά με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την έννοια της ευρωπαϊκής ιθαγένειας μεταξύ των νέων της Ευρώπης.

Ποιοι συμμετείχαν

Στο σχέδιο συμμετείχαν 28 άτομα από 4 χώρες, Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία και Βόρεια Μακεδονία.
Περιεχόμενο και στόχοι σχεδίου
Με το σχέδιο “Our EUROPE” επιδιώξαμε να ενισχύσουμε τον προβληματισμό και την κριτική σκέψη σχετικά με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ των νέων από τα κράτη μέλη της.

Στόχοι

• Να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση 28 νέων από 4 χώρες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά όργανα, την ευρωπαϊκή ιθαγένεια, τις ευρωπαϊκές αξίες. Το σχέδιο είχε στόχο να παρέχει στους νέους τον χώρο και τα εργαλεία που απαιτούνται προκειμένου να χρησιμοποιούν την κριτική σκέψη τους σε σχέση με την ευρωπαϊκή τους ταυτότητα, επιτρέποντάς τους έτσι να έχουν τη δική τους άποψη στο θέμα. Δημιούργησαν μια διαδραστική έκθεση για την ευρωπαϊκή τους ταυτότητα, τις αξίες, την ιθαγένεια, το παρελθόν και το μέλλον.
• Αύξηση και ευαισθητοποίηση των νέων και της τοπικής κοινωνίας με τη χρήση εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης. Οι νέοι σε όλη την Ευρώπη συζητούν το θέμα του σχεδίου μιλώντας στην «ίδια γλώσσα». Κοινό σε όλους τους συμμετέχοντες είναι ότι έμαθαν να επικοινωνούν με άλλα άτομα από διαφορετικούς πολιτισμούς, έμαθαν κάτι νέο για διαφορετικούς πολιτισμούς, απέκτησαν γλωσσικές δεξιότητες, έμαθαν να συνεργάζονται και να ζουν με άλλους ανθρώπους και ως εκ τούτου, να αναλάβουν την ευθύνη για τον εαυτό τους, αλλά και να δείχνουν σεβασμό για τους άλλους.
• Να παρακινηθεί η συμμετοχή σε παρόμοιες δράσεις στο μέλλον, ή ακόμα και να οργανώσουν οι ίδιοι οι νέοι σχέδια όπως αυτό.
• Να αποκτήσουν οι νέοι καλύτερη αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση, να αισθάνονται ότι έχουν μεγαλύτερες ευκαιρίες, να επηρεάσουν τις ζωές τους και να έχουν μια θέση στην κοινωνία.
• Να έχουν οι νέοι μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις δικές τους ικανότητες και να αποκτήσουν μεγαλύτερη πίστη σε ένα καλύτερο μέλλον.
Η μη τυπική μάθηση αποτέλεσε τη βασική μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση του σχεδίου. Πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες όπως έργα ρόλων, συζητήσεις, θέατρο, flash mob, μικρές ομάδες που δούλεψαν και αλληλοεπίδρασαν ανεπίσημα με τους εκπαιδευτές, δημιουργία μιας πολιτιστικής έκθεσης με τη χρήση κοινωνικών μέσων, υπαίθριες δραστηριότητες και ασκήσεις δημιουργίας ομάδας.

Αντίκτυπος σχεδίου

Ο αντίκτυπος του σχεδίου στους συμμετέχοντες ήταν μεγάλος. Η Ευρώπη επηρεάζει όλο και περισσότερο τις ζωές των νέων ατόμων. Εάν εξετάσουμε τον τομέα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τον ευρύτερο κύκλο των κρατών μελών του Συμβούλιου της Ευρώπης, η επιρροή και ο αντίκτυπος του σχεδίου “Our Europe” στους νέους είναι αναμφισβήτητος.
Πολιτικές και προγράμματα για τη νεολαία αποτελούν σημαντικό μέρος αυτής της εξέλιξης. Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια συνεπάγεται σειρά δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, αυτό ισχύει για όλους τους πολίτες της Ευρώπης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να δώσει κίνητρα στους νέους να συμμετάσχουν πιο ενεργά στην ευρωπαϊκή διάσταση της ζωής τους. Η επίγνωση είναι μόνο το πρώτο βήμα για την είσοδο σε αυτή τη διαδικασία, οι νέοι είναι αναντικατάστατοι μεσολαβητές σε αυτή τη διαδικασία. Σε όλη αυτήν την ανταλλαγή νέων επιδιώξαμε να αναπτύξουμε μια αίσθηση χώρου και θέσης στη σύγχρονη Ευρώπη, τις δεξιότητες που απαιτούνται από τους νέους για να είναι ενεργοί παράγοντες αλλαγής και ανάπτυξης και οι γνώσεις που απαιτούνται για να γίνουν επιλογές στο πλαίσιο αυτό.
Στις τοπικές κοινωνίες ο αντίκτυπος ήταν πολύ ισχυρός, καθώς οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν όλη τη γνώση και την εμπειρία με όλους τους ανθρώπους της κοινότητάς τους, κάνοντας μια ολόκληρη κοινότητα να υιοθετήσει μια εντελώς νέα νοοτροπία. Τα αποτελέσματα επηρέασαν και σε εθνικό επίπεδο. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι έμαθαν για την ιστορία και τις αξίες Ευρώπη και έτσι έχουμε ένα «έθνος» που υποστηρίζει τις ιδέες και τη νοοτροπία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, αυτό το «έθνος» υποστηρίζει την συνεργασία μεταξύ όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά αυτό πηγαίνει πιο πέρα όλα τα σύνορα , καθώς βοηθά όλους τους Ευρωπαίους να επικεντρωθούν σε ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο, με στόχο και Ευρωπαϊκή παράδοση, ιστορία, συνεργασία και ενότητα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο