Τίτλος σχεδίου: Living Together

Φορέας υλοποίησης: Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

 

Το σχέδιο “Living Together” εντάσσεται στη Βασική Δράση 1 του προγράμματος Erasmus+ / Youth και είναι η πρώτη ανταλλαγή νέων σε όλη την Ευρώπη που φιλοξενήθηκε για πρώτη φορά μέσα σε δομή ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων στην περιοχή των Ιωαννίνων. Για μια εβδομάδα, από τις 30 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου 2021, οι νέοι Ευρωπαίοι έζησαν μαζί με νέους πρόσφυγες που συμμετείχαν στην ανταλλαγή νέων. Έπαιξαν μαζί, έλαβαν την ίδια ακριβώς εκπαίδευση, συζήτησαν για τα όνειρα και το μέλλον τους.

Ποιοι συμμετείχαν

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 38 νέοι από την Φιλανδία, την Τουρκία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία. Από αυτούς, οι 10 ήταν πρόσφυγες που ζουν στην Δομή Φιλοξενίας Ανηλίκων στο Πέραμα Ιωαννίνων.

Περιεχόμενο και στόχοι σχεδίου

 Ο κύριος στόχος αυτού του σχεδίου επετεύχθη, καθώς αυξήθηκε η συνειδητοποίηση για τους πρόσφυγες και των εμποδίων που αυτοί αντιμετωπίζουν, κυρίως τα νεαρά προσφυγόπουλα. Επίσης, η νεολαία της Ευρώπης κατανόησε τον ρόλο της, και οι νέοι ως Ευρωπαίοι πολίτες αντιλήφθηκαν, πως πέρα από δικαιώματα, έχουν και την υποχρέωση να εξασφαλίσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ευρωπαϊκές αξίες όχι μόνο για τους Ευρωπαίους, αλλά για όλους.

Οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε πολλά εκπαιδευτικά εργαστήρια με θέμα την ενεργό συμμετοχή που στόχο είχαν να αναδείξουν πώς οι νέοι μπορούν να συνδράμουν στη βελτίωση της ευρωπαϊκής κοινωνίας μας. Έμαθαν για την τρέχουσα κατάσταση των προσφύγων στην Ευρώπη λαμβάνοντας πληροφορίες για όλες τις τρέχουσες πολιτικές. Μέσα από την αλληλεπίδραση με τους νέους πρόσφυγες, οι συμμετέχοντες εντόπισαν τα προβλήματα αυτών των πολιτικών και συζήτησαν για την εύρεση πιθανών λύσεων.

Αντίκτυπος σχεδίου

Αποτέλεσμα της ανταλλαγής νέων “Living Together” ήταν η δημιουργία τοπικής και περιφερειακής συνειδητοποίησης σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, και η συμβολή στην ανάπτυξη νέων πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση από νέους και συμμετέχοντες φορείς.

Οι συμμετέχοντες έλαβαν πληροφορίες και νέες γνώσεις για το προσφυγικό ζήτημα, την ευρωπαϊκή ταυτότητά τους και δύναμη να υποστηρίξουν μια κοινωνία πιο δίκαιη για όλους. Θα μπορούν να εφαρμόζουν πλέον αυτές τις μεθόδους τόσο στα προσωπικά όσο και στα τοπικά σχέδια, τις κοινότητες και τα μελλοντικά εργασιακά περιβάλλοντά τους. Απέκτησαν αυξημένες κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, και πολιτιστικές γνώσεις.

Ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, το σχέδιο συνέβαλε στη στήριξη της ενότητας και της αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τους στόχους του 2020 και στην ανάπτυξη ενός προφίλ πολιτών που θα ενεργεί πιο ενεργά σε συνάφεια με τους στόχους αυτούς.

Η ανταλλαγή αυτή είχε αντίκτυπο:

Μετάβαση στο περιεχόμενο