Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ δημιούργησε έναν οδηγό με καλές πρακτικές για τα παροράματα Erasmus + / Youth και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. 
Διαβάστε τον οδηγό.
Μετάβαση στο περιεχόμενο