Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση των αιτήσεων για τη Βασική Δράση ΚΑ2 στο Round 2 / 2021 για το πρόγραμμα Erasmus+ / Youth. Οι αιτήσεις για χρηματοδότηση στη Βασική Δράση ΚΑ2 του Erasmus+ / Youth συνολικά ήταν 72.

Αποτελέσματα Βασικής Δράσης ΚΑ2 για το Erasmus+ / Youth

Από τις 72 αιτήσεις που έγιναν για τη Βασική Δράση ΚΑ2 στο Round 2 / 2021 προέκυψαν:

9 εγκεκριμένες
51 αναπληρωματικές
10 απορριφθείσα
2 άκυρες

Οι εγκεκριμένες αιτήσεις κατανέμονται ως εξής:

Ενημερωθείτε για τις:

Εγκεκριμένες ΚΑ220
Εγκεκριμένες ΚΑ210
Αναπληρωματικές ΚΑ220
Αναπληρωματικές ΚΑ210
Απορριφθείσες ΚΑ220
Απορριφθείσες ΚΑ210
Άκυρες ΚΑ220
Άκυρες ΚΑ210

Μετάβαση στο περιεχόμενο