Έως τις 21 Μάϊου 2020 κάνετε αίτηση για χρηματοδότηση στη Βασική Δράση 2 του προγράμματος Erasmus+ / Youth.

Για ποιον λόγο δίνεται παράταση

Η παράταση της προθεσμίας οφείλεται στα τεχνικά προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια υποβολής αιτήσεων για τη Βασική Δράση 2.

Συγκεκριμένα

21 Μαΐου και ώρα 12:00 (ώρα Βρυξελλών) για Συμπράξεις μικρής κλίμακας [Κ210-YOU]
21 Μαΐου και ώρα 12:00 (ώρα Βρυξελλών) για Συμπράξεις συνεργασίας [K220-YOU]

Αρχική προθεσμία: 20.05

Προθεσμία μετά την παράταση: 21.05

Μετάβαση στο περιεχόμενο