Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση των αιτήσεων της Διαπίστευσης Erasmus. Οι αιτήσεις που δέχτηκε η Εθνική Μονάδα Συντονισμού στο Erasmus+ / Youth συνολικά ήταν 11.

Κατανομή αποτελεσμάτων

Από τις 11 αιτήσεις που έγιναν στη Διαπίστευση Erasmus προέκυψαν:

4 εγκεκριμένες
3 απορριφθείσες
4 άκυρες

Ενημερωθείτε για τις εγκεκριμένες, απορριφθείσες και άκυρες αιτήσεις.

Μετάβαση στο περιεχόμενο