Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με εγκύκλιο ανακοινώνει παράταση για την υποβολή δαπανών στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων για τη χρονική περίοδο 2015-2020.

Προθεσμία υποβολής δαπανών

Έως τις 30.04.2021, όσοι έχετε επιχορηγηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ / Youth πρέπει να δηλώσετε τα στοιχεία για δαπάνες της περιόδου 01.01.2015-31.12.2020 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για την εγκύκλιο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο