Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση των αιτήσεων της ΚΑ 227 για το πρόγραμμα Erasmus+ / Youth. Οι αιτήσεις που δέχτηκε η Εθνική Μονάδα Συντονισμού για χρηματοδότηση στο Erasmus+ / Youth συνολικά ήταν 40.

Κατανομή αποτελεσμάτων

Από τις 40 αιτήσεις που έγιναν στην ΚΑ227 προέκυψαν:

4 εγκεκριμένες
35 αναπληρωματικές
0 απορριφθείσες
1 άκυρη

Ενημερωθείτε για τις εγκεκριμένεςαναπληρωματικέςαπορριφθείσες και άκυρες αιτήσεις.

Μετάβαση στο περιεχόμενο