Η αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ως αποτέλεσμα την αποχώρηση της χώρας και από τα νέα προγράμματα Erasmus+ και European Solidarity Corps. Η απόφαση δεν επηρεάζει τη συμμετοχή νέων στα προγράμμα Erasmus+ και European Solidarity Corps 2014-2020.

Τι ισχύει για τους συμμετέχοντες

Οι συμμετέχοντες στα προγράμματα Erasmus+ και European Solidarity Corps που δεν επηρεάζονται από την απόφαση αποχώρησης της Μεγάλης Βρετανίας και συνεχίζουν τη δραστηριότητά τους έως την ολοκλήρωσή της είναι:

Η απόφαση επηρεάζει δραστηριότητες των νέων προγραμμάτων.

Νέο πρόγραμμα κινητικότητας

Το Turing Scheme είναι το νέο πρόγραμμα κινητικότητας φοιτητών που αντικαθιστά το Erasmus+ για τη Μεγάλη Βρετανία. Προσφέρει χορηγίες για κινητικότητα στην Ανώτερη, Επαγγελματική και Σχολική Εκπαίδευση και αφορά σπουδαστές που προέρχονται από τη Μεγάλη Βρετανία. Η υλοποίησή του αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο 2021 και τη διαχείρισή θα έχουν για 1 χρόνο British Council και Ecorys.

Όσες χώρες θελήσουν να πάρουν μέρος στο Turing Scheme θα πρέπει να έχουν δική τους πηγή χρηματοδότησης.

Οι εξελίξεις σχετικά με το Turing Scheme ανακοινώνονται στο New Turing scheme to support thousands of students to study and work abroad, την ιστοσελίδα της κυβέρνησης της Μεγάλης Βρετανίας για θέματα που αφορούν θέματα για την αποχώρηση της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το νεο πρόγραμμα.

Απόκτηση visa

Για όσους ταξιδεύουν στη Μεγάλη Βρετανία από 01.01.2021 είναι απαραίτητη η κατοχή VISA. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις προϋποθέσεις απόκτησης visa στο The UK’s points-based immigration system: information for EU citizens.

Οι συμμετέχοντες σε σχέδια που χρηματοδοτούνται από τα προγράμματα Erasmus+ και European Solidarity Corps και ταξιδεύουν στη Μεγάλη Βρετανία για εργασία ή εθελοντισμό οποιασδήποτε διάρκειας πρέπει να έχουν visa. Η visa δεν είναι απαραίτητη για σπουδές που έχουν διάρκεια μικρίτερη από 6 μήνες.

Ενημερωθείτε για τις περιπτώσεις που η visa είναι απαραίτητη στο Check if you need a UK visa. Στην υποβολή αίτησης για visa ενδέχεται να υπάρχει χρέωση για ασφάλεια υγειονομικής περίθαλψης.

Ενημερωθείτε για τους κανονισμούς μετανάστευσης που ισχύουν για τη Μεγάλη Βρετανία αναλυτικά στο New immigration system: what you need to know.

Μετάβαση στο περιεχόμενο