Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει οι δραστηριότητες στην κινητικότητα να γίνουν blended και virtual. Διασφαλίζει ότι οι φορείς συνεχίζετε να λαμβάνετε το 35% για οργανωτικά κόστη και σας δίνει τη δυνατότητα να καλύπτετε έξοδα που σχετίζονται με την αλλαγή. Συνεχίζετε να είστε υπεύθυνοι για την υλοποίηση ποιοτικών δραστηριοτήτων, ανεξάρτητα από τον τρόπο υλοποίησής τους.

Blended και virtual mobility στις ανταλλαγές νέων

Τα μέτρα που λαμβάνονται σχετίζονται με τον τρόπο που μπορείτε να υλοποιήσετε τη δραστηριότητα. Μπορείτε να κάνετε virtual τις προπαρασκευαστικές συναντήσεις. Όταν είναι απαραίτητη και η φυσική κινητικότητα:

Η διάρκεια της φυσικής και virtual κινητικότητας είναι σύμφωνη με τη μέγιστη διάρκεια του σχεδίου και ο τρόπος υλοποίησής της δεν επηρεάζει την αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων για τους συμμετέχοντες.

Ανάλογα με τον τρόπο υλοποίησης της δραστηριότητας υπολογίζονται τα διαχειριστικά κόστη. Συγκεκριμένα:

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι επιλέξετε τη φυσική κινητικότητα, λαμβάνετε κανονικά το ποσό επιχορήγησης για διαχειριστικά κόστη ανά συμμετέχοντα και προσκομίζετε τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά για την απόδειξη υλοποίησης των δραστηριοτήτων.

Blended και virtual mobility στην κινητικότητα ατόμων που δραστηριοποιούνται στη νεολαία

Τα μέτρα που λαμβάνονται σχετίζονται με τον τρόπο που μπορεί να υλοποιηθεί η δραστηριότητα. Σε περίπτωση που είναι απαραίτητη και η φυσική κινητικότητα:

Η διάρκεια της φυσικής και virtual κινητικότητας είναι σύμφωνη με τη μέγιστη διάρκεια του σχεδίου και ο τρόπος υλοποίησής της δεν επηρεάζει την αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων για τους συμμετέχοντες.

Ανάλογα με τον τρόπο υλοποίησης της δραστηριότητας υπολογίζονται τα οργανωτικά κόστη. Συγκεκριμένα:

Σε περίπτωση που επιλέξετε τη φυσική κινητικότητα, λαμβάνετε κανονικά το ποσό επιχορήγησης για διαχειριστικά κόστη ανά συμμετέχοντα και προσκομίζετε τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά για την απόδειξη υλοποίησης των δραστηριοτήτων.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για δυνατότητες:

Μετάβαση στο περιεχόμενο