Ο συνδυασμός blended και virtual δράσεων για την υλοποίηση δραστηριοτήτων, όταν υπάρχουν δυσκολίες για τη φυσική κινητικότητα, μπορεί να γίνει και στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 3 Σχέδια διαλόγου για νέους. Για αυτόν τον σκοπό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σάς παρέχει σειρά διευκολύνσεων.

Μέτρα διευκόλυνσης στα Σχέδια διαλόγου για νέους

Τα μέτρα που λαμβάνονται σχετίζονται με τον τρόπο που μπορεί να υλοποιηθεί η δραστηριότητα. Μπορείτε να υλοποιήσετε τις προπαρασκευαστικές συναντήσεις virtual. Όταν είναι απαραίτητη η φυσική κινητικότητα:

Η διάρκεια της φυσικής και virtual κινητικότητας είναι σύμφωνη με τη μέγιστη διάρκεια του σχεδίου και ο τρόπος υλοποίησής της δεν επηρεάζει την αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων για τους συμμετέχοντες.

Αντίθετα, τα μαθησιακά αποτελέσματα πρέπει να προέρχονται από κάθε δραστηριότητα, virtual, blended και δια ζώσης.

Ανάλογα με τον τρόπο υλοποίησης της δραστηριότητας υπολογίζονται τα οργανωτικά κόστη. Συγκεκριμένα:

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι επιλέξετε τη φυσική κινητικότητα, λαμβάνετε κανονικά το ποσό επιχορήγησης για διαχειριστικά κόστη ανά συμμετέχοντα και προσκομίζετε τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά για την απόδειξη υλοποίησης των δραστηριοτήτων.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για δυνατότητες:

Μετάβαση στο περιεχόμενο