Το σεμινάριο Linguistic Workout! στοχεύει στην ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων στην αγγλική γλώσσα με την αξιοποίηση λειτουργικής μεθοδολογίας που επικεντρώνεται στο διεθνές youth work μέσα από το Erasmus+. Πραγματοποιείται 18-24.10 στη Μάλαγα της Ισπανίας.

Σε ποιον απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους όσοι:

Ιδανικά, οι συμμετέχοντες να έχουν επίπεδο γλώσσας Α2 με Β1 και να μην είναι ούτε αρχάριοι ούτε έμπειροι ομιλητές.

Ποιος είναι ο σκοπός του

Πρωταρχικός σκοπός του σεμιναρίου είναι η παροχή πρακτικών εργαλείων στους συμμετέχοντες, ώστε να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες στην αγγλική γλώσσα.

Με την καλλιέργεια των γλωσσικών δεξιοτήτων τους οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να διοργανώνουν πιο ποιοτικά διεθνή προγράμματα κινητικότητας νέων και δια βίου μάθησης.

Πότε και πώς πραγματοποιείται

Το σεμινάριο πραγματοποιείται 18-24.10 στη Μάλαγα της Ισπανίας.

Η μεθοδολογία του βασίζεται στη βιωματική και μη τυπική μάθηση.

Πώς παίρνετε μέρος

Για να πάρετε μέρος στο σεμινάριο, ενημερωθείτε αναλυτικά για τη μεθοδολογία και κάνετε αίτηση έως 09.08 στο Linguistic Workout! English communication competences for transnational youth projects του SALTO.

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής καλύπτονται στο 100% από την Εθνική Μονάδα της Ισπανίας και η μετακίνηση καλύπτεται στο 95% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ / Youth.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2131314435 και την κ. Παναγιώτα Καραμέτου.

Email: tcaseminars@inedivim.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο