Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία της Γερμανίας και το SALTO Training & Cooperation Resource Centre ανακοινώνουν την πραγματοποίηση του σεμιναρίου COMETS – Being Civically Engaged. Το σεμινάριο πραγματοποιείται 28.09-02.10 διαδικτυακά.

Περιεχόμενο του σεμιναρίου

Τα σεμινάρια κατάρτισης COMETS αναπτύχθηκαν ως υποστήριξη για τους εκπαιδευτές στη βελτίωση των ικανοτήτων τους. Kάθε σεμινάριο επικεντρώνεται σε έναν τομέα του μοντέλου ικανότητας για εκπαιδευτές που εργάζονται σε διεθνές επίπεδο- Competence Model for Trainers.

Ποιος είναι ο στόχος του

Το σεμινάριο παρέχει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να συναντηθούν για να προβληματιστούν, να συζητήσουν και να βελτιωθούν σε διαφορετικούς τομείς του μοντέλου ικανοτήτων στο πλαίσιο του European Training Strategy.

Στόχοι του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να προβληματιστούν:

Τέλος, στόχος είναι να εργαστούν για τη στάση εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων σχετικά με την αυθεντικότητα, τη δεκτικότητα και την περιέργεια.

Σε ποιον απευθύνεται

Το COMETS απευθύνεται σε εκπαιδευτές που είναι έμπειροι στην υλοποίηση διεθνών σεμιναρίων για τους youth worker.

Στο πλαίσιο του COMETS έμπειρος σημαίνει ότι ο εκπαιδευτής και εκπαιδευόμενος έχει την ικανότητα να κατευθύνει τη δική του διαδικασία μάθησης και ιδιαίτερα την ικανότητα αυτοαξιολόγησης των δικών του ικανοτήτων.

Πότε και πώς πραγματοποιείται

Το σεμινάριο πραγματοποιείται 28.09-02.10 διαδικτυακά. Γλώσσα εργασίας είναι τα αγγλικά.

Η διάρκειά του είναι 5 ημέρες με πρωινές συνεδρίες των 3 ωρών.

Πώς παίρνετε μέρος

Για να πάρετε μέρος στο σεμινάριο, ενημερωθείτε αναλυτικά για τη μεθοδολογία και κάνετε αίτηση έως 20.08 στο COMETS: Being Civically Engaged του SALTO.

Τα έξοδα διοργάνωσης καλύπτονται στο 100% από την Εθνική Υπηρεσία της Γερμανίας.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2131314435 και την κ. Παναγιώτα Καραμέτου.

Email: tcaseminars@inedivim.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο