Το Go OUT – Bring IN είναι δραστηριότητα στο πλαίσιο της Key Action 1 Δράσεις εθελοντισμού. Οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τη Hellenic Youth Participation, και έφερε σε επαφή νέους και κοινωνία με το περιβάλλον. Εθελοντές, φορείς, τοπική κοινωνία, νέοι με λιγότερες ευκαιρίες και άτομα με οικονομικές δυσκολίες είχαν την ευκαιρία να εξελιχθούν, αναπτύξουν ικανότητες, δραστηριοποιηθούν, γνωρίσουν και κατανοήσουν την αξία εννοιών όπως εθελοντισμός, συμμετοχή, δια βίου και μη τυπική μάθηση.

Ποιοι συμμετείχαν

Η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, με τη συμμετοχή 2 εθελοντών από Ιταλία και Πολωνία. Σε συνεργασία με μέλη του φορέα οργάνωσαν και υλοποίησαν δράσεις κατά τους χειμερινούς μήνες και από τον Απρίλιο έως και τον Ιούνιο, σε ανοιχτούς χώρους και τη φύση.

Οι εθελοντές ήταν άνεργοι και επιλέχθηκαν εξαιτίας της θέλησης για μάθηση και εξέλιξη σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Στη δραστηριότητα έλαβαν μέρος 2 φορείς που δραστηριοποιούνται στην Αθήνα με παιδιά από μειονεκτούντα περιβάλλοντα, πρόσφυγες και μετανάστες, και νέοι της τοπικής κοινωνίας, με διαφορετική καταγωγή και κουλτούρα, που δραστηριοποιήθηκαν και ευαισθητοποιήθηκαν σε ζητήματα που τους αφορούν και το περιβάλλον.

Στόχοι της δραστηριότητας

Βασικός στόχος της δραστηριότητας Go OUT – Bring IN ήταν, με την αξιοποίηση της φύσης και των ανοιχτών χώρων, να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για διάλογο μεταξύ εθελοντών και τοπικής κοινωνίας και καινοτόμες δράσεις σε τοπικό επίπεδο.

Επιμέρους στόχοι ήταν οι νέοι να:

Επίσης, μέσα από τη δραστηριότητα επιδιώχθηκε η ένταξη στην τοπική κοινωνία ατόμων από διαφορετικά περιβάλλοντα, η αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων της Hellenic Youth Participation και η προβολή των προγραμμάτων Erasmus+ / Youth και European Solidarity Corps, με online και offline καμπάνιες.

Περιεχόμενο της δραστηριότητας

Η δραστηριότητα ακολούθησε στρατηγική που σχεδιάστηκε ήδη από την περίοδο συγγραφής της αίτησης και με βάση την πρότερη εμπειρία του φορέα σε τοπικές δράσεις.

Υλοποιήθηκε μέσα από δράσεις και workshop με θέμα το περιβάλλον σε ανοιχτούς χώρους, όπως πλατείες, πάρκα και κεντρικά σημεία της πόλης, και χώρους της Hellenic Youth Participation. Αξιοποιήθηκε η μη τυπικής μάθησης για:

Η συμβολή των εθελοντών ήταν σημαντική. Χαρτογράφησαν την περιοχή και εστίασαν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μηνιαίων δράσεων σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Έλαβαν μέρος σε όλες τις δράσεις και προσέφεραν στην τοπική κοινωνία. Οι δράσεις τους ήταν σύμφωνες με τις ανησυχίες και τις ανάγκες τους για ανάπτυξη δεξιοτήτων. Ομάδα στόχος τους ήταν παιδιά, έφηβοι και νέοι ενήλικες.

Αντίκτυπος της δραστηριότητας

Η δραστηριότητα είχε αντίκτυπο σε εθελοντές, τοπική κοινωνία, νέους και φορείς. Οι εθελοντές καλλιέργησαν επικοινωνιακές ικανότητές, ανέπτυξαν δεξιότητες συντονισμού και οργάνωσης του χρόνου τους, αλληλεπίδρασαν με διαφορετικά περιβάλλοντα, ανέπτυξαν το αίσθημα της ευθύνης και της καινοτομίας, και ανέλαβαν την υλοποίηση των ιδεών τους.

Τα μέλη των φορέων που έλαβαν μέρος στη δραστηριότητα εξοικειώθηκαν με δράσεις διαπολιτισμικού χαρακτήρα. Μεγάλη ήταν η συμμετοχή των νέων της Αθήνας που δραστηριοποιήθηκαν σε δράσεις σε ανοιχτούς χώρους, έγιναν ενεργά μέλη μιας ομάδας με προβληματισμούς και ανησυχίες, γνώρισαν άλλες κουλτούρες, πολιτισμούς και έννοιες όπως ο εθελοντισμός και η μη τυπική μάθηση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο