Σεμινάριο / Συνέδριο
05-09 Μαΐου 2020 | Κύπρος

Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία της Κύπρου ανακοινώνουν ότι 05-09 Μαΐου 2020 θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο στην Κύπρο με τίτλο Towards Collaborative Practice (TCP) 2020 Forum on “Social Innovation for Social Inclusion”.

Περιεχόμενο και σκοπός

Το φόρουμ “Towards Collaborative Practice” εστιάζει στη διάσταση του κοινωνικού επιχειρείν και είναι μια διατομεακή συνάντηση που διερευνά τη δυναμική της εργασίας για τη νεολαία (youth work) και τη δυναμική του Erasmus + για την προώθηση του κοινωνικού επιχειρείν μεταξύ των νέων. Το “Towards Collaborative Practice” (TCP) έχει εγείρει και εμπνεύσει το πεδίο του κοινωνικού επιχειρείν και της καινοτομίας. Τώρα είναι η σειρά σου να πάρεις μέρος σε αυτό!

Σκοπός του εκπαιδευτικού σεμιναρίου είναι η ανάπτυξη διεθνούς δικτύου μεταξύ ανθρώπων, ιδεών, εμπειριών και σχεδίων για το κοινωνικό επιχειρείν, η ανάπτυξη διαλόγου για το μέλλον του κοινωνικού επιχειρείν, η ανακάλυψη νέων ευκαιριών και η δημιουργία διατομεακής πλατφόρμας συνεργασίας για καινοτόμα σχέδια και πρωτοβουλίες.

Στόχοι της συνάντησης

Στόχοι της συνάντησης είναι:

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο Towards Collaborative Practice (TCP) Forum 2019 – Social Entrepreneurship for Local impact and Solidarity.

Πληροφορίες για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα

Η συγκεκριμένη συνάντηση απευθύνεται σε:

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής καλύπτονται από την Εθνική Υπηρεσία της Κύπρου στο 100%, ενώ η μετακίνηση κατά 95% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ / Youth.

Γλώσσα εργασίας είναι τα αγγλικά.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο, τη μεθοδολογία και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στο Towards Collaborative Practice (TCP) 2020 Forum on “Social Innovation for Social Inclusion” του Salto.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέχρι 16 Φεβρουαρίου 2020.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2131314435, Καραμέτου Παναγιώτα.

Email: tcaseminars@inedivim.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο