Εκπαιδευτικό Σεμινάριο “ Training of Trainers for European Erasmus+: Youth in Action Projects 2019/2020”
20 Σεπτεμβρίου 2019 – 27 Ιουνίου 2020 | Ουγγαρία, Γερμανία, Ιταλία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία σε συνεργασία με το Κέντρο Πόρων SALTO T&C RC, ανακοινώνουν ότι 20 Σεπτεμβρίου 2019 – 27 Ιουνίου 2020, θα πραγματοποιηθεί κύκλος εκπαιδευτικών σεμιναρίων με τίτλο : “Training of Trainers for European Erasmus+: Youth in Action Projects 2019/2020” ”.

Ο κύριος στόχος αυτού του long-term training course είναι να καταρτίσει εκπαιδευτές που έχουν τις ικανότητες και το κίνητρο να συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας των έργων στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+: Πρόγραμμα Νεολαία σε Δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

To Training of Trainers (ToT) διαρκεί περίπου ένα έτος και αποτελείται από:
– τρία σεμινάρια σε διαφορετική τοποθεσία
– ένα διεθνές πρόγραμμα κατάρτισης που σχεδιάζετε και τρέχετε με άλλους συμμετέχοντες
– συνεχή ηλεκτρονική μάθηση
– συνεχή καθοδήγηση με έναν από τους εκπαιδευτές των μαθημάτων ως μέντορά σας
– εκπαιδευτικές δεσμεύσεις / αφοσίωση

Οι ημερομηνίες για τα τρία σεμινάρια είναι:
– Σεμινάριο 1: 20 Σεπτεμβρίου – 29 Σεπτεμβρίου 2019 στην Ουγγαρία.
– Σεμινάριο 2: 17 – 26 Ιανουαρίου 2020 στη Γερμανία.
– Σεμινάριο 3: 20 – 27 Ιουνίου 2020 στην Ιταλία.

Αυτό το training course απαιτεί σημαντική επένδυση χρόνου από τους συμμετέχοντες: Συνολικά θα πρέπει να προγραμματίσετε τουλάχιστον 55 ημέρες:
– 28 ημέρες σεμιναρίων (συμπεριλαμβανομένου της μετακίνησης)
– 12 ημέρες συνολικά για το σχέδιο κατάρτισης (προπαρασκευαστικές εργασίες, συνάντηση προετοιμασίας και η ίδια η δραστηριότητα)
– 15 ημέρες (κατά μέσο όρο 1-2 μέρες το μήνα) για την παρακολούθηση των προσωπικών μαθησιακών δεσμεύσεων, της διαδικτυακής εργασίας, της μάθησης από συναδέλφους, συζητήσεις με μέντορες, κ.ο.κ.

Μέσα στο ToT, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν περαιτέρω τις ικανότητές τους ως εκπαιδευτές. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Κατάρτισης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+: Νεολαία σε Δράση, το ToT θεωρεί ότι οι ακόλουθες ικανότητες είναι απαραίτητες όταν εργάζεστε ως εκπαιδευτής μη τυπικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο του προγράμματος Νεολαία σε Δράση:

– Η ικανότητα κατανόησης και διευκόλυνσης διαδικασιών ατομικής και ομαδικής μάθησης
– Η ικανότητα σχεδιασμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων
– Η ικανότητα να κατευθύνει κανείς τη δική του εκμάθηση (Learning to Learn)
– Η ικανότητα συνεργασίας με επιτυχία στις ομάδες.
– Η ικανότητα επικοινωνίας με άλλους.
– Διαπολιτισμική ικανότητα
– Να είστε πολιτικά ενεργοί.

Οι συμμετέχοντες εισέρχονται στο ToT με διάφορα επίπεδα προηγούμενης εμπειρίας ως εκπαιδευτές καθώς και με ικανότητες που αναπτύσσονται – κατά συνέπεια, οι μαθησιακές ανάγκες των συμμετεχόντων είναι διαφορετικές. Η εκπαιδευτική προσέγγιση που εφαρμόζεται στο μάθημα ToT σκοπεύει να επιτρέψει την ταυτοποίηση και την επιδίωξη αυτών των διαφορετικών μαθησιακών αναγκών. Ο πυρήνας αυτής της διαδικασίας είναι η ικανότητα του συμμετέχοντα να κατευθύνει τη δική του εκμάθηση. Η ομάδα ως πηγή μάθησης από συναδέλφους και οι εκπαιδευτές ως διαμεσολαβητές αυτών των διαδικασιών μάθησης αποτελούν βασικούς πυλώνες αυτής της προσέγγισης.

Οι συμμετέχοντες αναμένεται:
-Να Έχουν ήδη συμμετάσχει τουλάχιστον τρεις φορές σε μια ομάδα εκπαιδευτών που σχεδιάζει, υλοποιεί και αξιολογεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης.
– Να έχουν διεθνή εμπειρία στον τομέα της νεολαίας με ευθύνη (όχι μόνο ως συμμετέχοντες) – να οργανώνουν διεθνή προγράμματα για τη νεολαία, να διοργανώνουν ανταλλαγές νέων, να εμπνέουν εθελοντές κλπ.
– Να αποκτήσουν τη δυναμική και την ανάγκη να αναπτύξουν ικανότητες εκπαίδευσης και να δράσουν μετά από την πορεία ως εκπαιδευτές για τα ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+: Νεολαία σε Δράση ή / και για σεμινάρια κατάρτισης που διοργανώνονται από τις Εθνικές Υπηρεσίες του προγράμματος Erasmus+: Νεολαία σε Δράση.
– Να δείξουν την πρωτοβουλία και την προθυμία να κατευθύνουν τη δική τους μαθησιακή διαδικασία.
– Να είναι προετοιμασμένοι να προβληματιστούν και να αμφισβητήσουν τις δικές τους πεποιθήσεις και προσεγγίσεις ως εκπαιδευτές.
– Να μπορούν να διοργανώνουν training courses στα αγγλικά.

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής θα καλυφθούν στο 100% από την διοργανώτρια Εθνική Υπηρεσία, ενώ η μετακίνηση θα καλυφθεί κατά 95% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+/ Youth.

Η γλώσσα εργασίας θα είναι τα αγγλικά.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο, τη μεθοδολογία και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/training-of-trainers-for-european-erasmus-youth-in-action-projects-2019-2020.7898/

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι 2 Ιουνίου 2019.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2131314450, Βάγια Παππά. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr


Επισυναπτόμενα Αρχεία:

Μετάβαση στο περιεχόμενο